Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Mieścisko

Kolorowy pasek

Obwieszczenie o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy 0,9MW wraz z infrastrukturą na działkach nr 17/1 i 17/2 obręb Zbietka, Gm. Mieścisko

Wójt Gminy Mieścisko

Pl. Powstańców. Wlkp. 13

62-290 Mieścisko

 

Znak sprawy : OSR.6220.11.2011                                                   Mieścisko dn.  04.10.2013r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 oraz  art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r. ze zm.) zawiadamiam o przeniesieniu wydanej w dniu 21.05.2012r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 0,9 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 17/1 i 17/2 obręb Zbietka, Gm. Mieścisko” , której treść podaję poniżej:

                                                                                                          Mieścisko dn. 04.10.2013r.

 

OSR.6220.11.2011

DECYZJA

O PRZENIESIENIU DECYZJI

 

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

 

Na podstawie art.

 

postanawiam

 

przenieść decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  nr OSR.6220.11.2011 z dnia 21.05.2012r. wydaną przez Wójta Gminy Mieścisko na rzecz Polska Energia Odnawialna Sp. z o.o. z siedzibą 60-461 Poznań, ul. Antona Czechowa 14 w sprawie budowy jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 0,9 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 17/1 i 17/2 obręb Zbietka, Gm. Mieścisko

 

na rzecz Polska Energia Odnawialna Jan Wieczorek, 60-461 Poznań,        ul. Czechowa 14

z zachowaniem warunków w niej zawartych.

 

UZASADNIENIE

 

Polska Energia Odnawialna Jan Wieczorek wnioskiem z dnia 26.09.2013r. zwróciła się do Wójta Gminy Mieścisko o przeniesienie decyzji nr OSR.6220.11.2011 z dnia 21.05.2011r o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budowy jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 0,9 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 17/1 i 17/2 obręb Zbietka, Gm. Mieścisko. Konieczność przeniesienia decyzji wynika ze zmiany nazwy inwestora realizującego w/w przedsięwzięcie. Do wniosku dołączono oświadczenie strony, na rzecz której decyzja została wydana oraz oświadczenie podmiotu wstępującego w miejsce inwestora.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji decyzji.

 

 

POUCZENIE

 

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta

 Gminy Mieścisko w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

                                                                                 

                                                                                              Wójt Gminy Mieścisko

                                                                                              /-/ Andrzej Banaszyński

 

 

 

 

Otrzymują:

 

  1. Polska Energia Odnawialna Jan Wieczorek

ul. Czechowa 14, 60-461 Poznań

 

  1. Polska Energia Odnawialna Sp. z o.o.

Ul. Antona Czechowa 14, 60-461 Poznań

 

 

a/a

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane  do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej Urzędu Gminy Mieścisko www.miescisko.bip.net.pl  oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mieścisko, Urzędu Gminy Wągrowiec oraz w miejscowości Zbietka.                          

                                                                                                Z up. Wójta

                                                                                              /-/ Alicja Kędracka    

                                                                                               Sekretarz Gminy                  

Metadane

Źródło informacji:Rafał Kapczyński
Data utworzenia:2013-10-07 09:27:01
Wprowadził do systemu:Piotr Mnichowski
Data wprowadzenia:2013-10-07 09:27:28
Opublikował:Piotr Mnichowski
Data publikacji:2013-10-07 09:30:32
Ostatnia zmiana:2013-10-07 09:30:40
Ilość wyświetleń:946

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij