Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Mieścisko

Kolorowy pasek

Ogłoszenie -przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Popowie Kościelnym.

Załącznik nr 3

Do zarządzenia nr  78 /2014

Wójta Gminy Mieścisko

 z  dnia 19  września  2014r.

OGŁOSZENIE

 

WÓJT GMINY MIEŚCISKO

ogłasza  przetarg  ustny nieograniczony

na sprzedaż następujących nieruchomości

 

 

III.  Popowo Kościelne

 

 

1.        nieruchomość  gruntowa,  działka Nr  535/7 o powierzchni 

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Grunt rolny klasa III b 


Cena  wywoławcza  - 22.800,00    + podatek VAT,

         Wadium / w pieniądzu / 10% ceny wywoławczej  = 2.280,00 zł

 

2.        nieruchomość  gruntowa,  działka Nr 535/12 o powierzchni  0,1183 ha,

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Grunt rolny klasa III b i IV a  

Cena  wywoławcza  -  20.300,00  zł + podatek VAT,

         Wadium / w pieniądzu / 10% ceny wywoławczej  = 2.030,00 zł

 

W/w nieruchomości gruntowe niezabudowane zapisane są w KW Nr POB1/00044830/7 w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu i stanowią własność Gminy Mieścisko, nie obciążone hipotecznie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy techniczno-produkcyjnej z funkcją mieszkaniową w Popowie  Kościelnym – w rejonie dróg powiatowych nr 1697P Popowo Kościelne – Budziejewo oraz nr 1652P Ruda Koźlanka- granica Gminy Mieścisko , zatwierdzony Uchwałą Nr XIV/113/08 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20.08.2008 r. ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj. Wielkopolskiego Nr 184, poz. 3072 z dnia 31.10.2008 roku przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

W ewidencji gruntów nieruchomości te stanowią grunty  rolne  kl. III b i IV a, zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, grunty kl. III podlegają wyłączeniu gruntów z produkcji użytków rolnych, wyłączenie może  nastąpić po wydaniu decyzji zezwalającej na takie wyłączenie.  Szczegółowe informacje dotyczące wyłączenia gruntów z produkcji rolnej można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu.

 

Część przeznaczonych do  sprzedaży działek znajduje się w strefie występowania stanowisk archeologicznych.

 

Wartości  rynkowe dla w/w  nieruchomości zostały określone przez rzeczoznawcę majątkowego, w operacie  szacunkowym  z dnia  22.01.2014r.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. 2010  Nr 102, poz. 651 z ze zmianami./

minął  dnia  31  marca  2014r. 

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż w/w nieruchomości ogłoszone na dzień 07.08.2014r zakończyły się wynikami negatywnymi.

 

 

Przetargi  odbędą  się w dniu  30  października  2014 r.

 

 

 

I rozpoczną się o godz. 12.00

 

 

w Urzędzie Gminy w Mieścisku, 62-290 Mieścisko  Pl. Powstańców Wlkp.13, pok. Nr 18

 

 

Wadium  w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić na konto  Gminy  Mieścisko w Banku Spółdzielczym Gniezno o/Mieścisko

 

Nr 72 9065 0006 0030 0300 0231 0002  do dnia    27 października  2014r.

 

Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy,

 

 

W przypadku zainteresowania zakupem kilku działek należy wpłacić wadium na każdą działkę odrębnie, z podaniem nr działki.

 

 

Oferenci przystępujący do przetargu winni okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium.

Zgodnie z art. 41 ust 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

( tekst jednolity: Dz. U.2010r. Nr 102 poz.651 ze zmianami) jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w ust 1 , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Koszt przepisu notarialnego ponosi nabywca.

 

Ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu.

 

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy w Mieścisku pok. Nr 11 lub telefonicznie  /061/ 4298010 w.54

 

 

Załączniki

Ogłoszenie sprzedaż nieruchomości Popowo Kościelne (375.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Anna Rosin
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Piotr Mnichowski
Data wprowadzenia:2014-09-26 11:38:11
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:(brak danych)
Ostatnia zmiana:2014-09-29 10:17:09
Ilość wyświetleń:665

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij