Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Mieścisko

Kolorowy pasek

Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Mieścisku.

Załącznik nr 2

Do zarządzenia nr  78 /2014

Wójta Gminy Mieścisko

z  dnia 19 września  2014r.

OGŁOSZENIE

 

WÓJT GMINY MIEŚCISKO

ogłasza  przetarg  ustny nieograniczony

na sprzedaż następujących nieruchomości

 

II.  Mieścisko

 

 ul. Nowa

 

1.  niezabudowana  nieruchomość   gruntowa, działka  Nr 398/6   o  powierzchni   

Nieruchomość nie posiada aktualnego przeznaczenia / brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko/

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Mieścisko zatwierdzonego uchwałą Nr III/23/2002 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19.12.2002r. i zmienionego Uchwałą Nr XXV/195/13 z dnia 10.09.2013r.  w/w działka oznaczona jest symbolem O – tereny obejmujące  użytki rolne prawnie chronione. 

Zgodnie z zapisem w  rejestrze  ewidencji  gruntów  działka  ta  stanowi  grunty rolne  klasy R IV b.

W związku z tym iż dla terenu nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania   przestrzennego, w dniu 28.09.2011r. została wydana  decyzja Wójta Gminy Mieścisko nr APP 6730.17.2011r. o warunkach zabudowy, ustalająca dla wymienionej wyżej nieruchomości  warunki zabudowy dla budowy budynku  mieszkalnego  jednorodzinnego z poddaszem użytkowym lub nieużytkowym.

 

Lokalizacja: Mieścisko, ul. Nowa, strefa obrzeżna miejscowości, dojazd do działki drogą gruntową wytyczoną geodezyjnie.

 

 

Cena  wywoławcza  -  25.800,00   zł + podatek VAT

 

Wadium / w pieniądzu /  10% ceny wywoławczej  = 2.580,00 zł

 

 

2.  niezabudowana nieruchomość  gruntowa, działka   Nr  398/7   o   powierzchni   0,2476 ha,  oznaczona  w ewidencji gruntów jako: obręb Mieścisko, arkusz mapy  ewidencyjnej nr 2, zapisana   w KW Nr 44495 w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu, stanowiąca własność Gminy Mieścisko, nie obciążona hipotecznie.

Nieruchomość nie posiada aktualnego przeznaczenia / brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko/

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Mieścisko zatwierdzonego uchwałą Nr III/23/2002 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19.12.2002r. i zmienionego Uchwałą Nr XXV/195/13 z dnia 10.09.2013r.  w/w działka oznaczona jest symbolem O – tereny obejmujące  użytki rolne prawnie chronione. 

Zgodnie z zapisem w  rejestrze  ewidencji  gruntów  działka  ta  stanowi grunty rolne  klasy R IV b.

W związku z tym iż dla terenu nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania   przestrzennego, w dniu 28.09.2011r. została wydana  decyzja Wójta Gminy Mieścisko nr APP 6730.17.2011r. o warunkach zabudowy, ustalająca dla wymienionej wyżej nieruchomości  warunki zabudowy dla budowy budynku  mieszkalnego  jednorodzinnego z poddaszem użytkowym lub nieużytkowym.

Lokalizacja: Mieścisko, ul. Nowa, strefa obrzeżna miejscowości, dojazd do działki drogą gruntową wytyczoną geodezyjnie.

 

Cena  wywoławcza  -  47.800,00   zł + podatek VAT

 

Wadium / w pieniądzu / 10% ceny wywoławczej  = 4.780,00 zł

 

  

ul. Kościelna

 

 

3.  niezabudowana  nieruchomość  gruntowa,  działka   Nr  240/2  o powierzchni   0,1476  ha, oznaczona  w ewidencji gruntów jako: obręb Mieścisko, arkusz mapy  ewidencyjnej nr 6, zapisana   w KW Nr 44485 w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu, stanowiąca własność Gminy Mieścisko, nie obciążona hipotecznie.

Nieruchomość nie posiada aktualnego przeznaczenia / brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko/

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Mieścisko zatwierdzonego uchwałą Nr III/23/2002 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19.12.2002r. i zmienionego Uchwałą Nr XXV/195/13 z dnia 10.09.2013r.  w/w działka oznaczona jest symbolem M – tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej. 

W związku z tym iż dla terenu nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania   przestrzennego, w dniu 19.08.2013r. została wydana  decyzja Wójta Gminy Mieścisko nr APP 6730.28.2013r. o warunkach zabudowy, ustalająca dla wymienionej wyżej nieruchomości  warunki zabudowy dla budowy budynku  mieszkalnego  jednorodzinnego.

Lokalizacja: Mieścisko, ul. Kościelna.

Na działce znajdują się ruiny po budynku gospodarczym oraz pozostałości po ogrodzeniu, teren w części zakrzaczony, dojazd od działki drogą gruntową częściowo utwardzoną płytkami drogowymi brak chodnika.

 

Obciążenia: Przez teren działki przebiega kolektor kanalizacji sanitarnej ks125 w związku z powyższym nabywca działki będzie zobowiązany do ustanowienia w umowie nabycia na rzecz Gminy Mieścisko i Aquanet Mieścisko Spółka z o.o. z siedzibą 62-290 Mieścisko, Pl. Powstańców Wlkp.13 nieodpłatnego prawa użytkowania przedmiotu działki na czas nieoznaczony, którego wykonanie przez Gminę Mieścisko i Aquanet Mieścisko Spółka z o.o. ograniczać się będzie do korzystania z kolektora kanalizacji sanitarnej znajdującego się na tej działce, przy czym użytkownik zapewni Gminie Mieścisko i  Aquanet Mieścisko Spółka z o.o.  i jej następcom prawnym lub podmiotom przez nie upoważnionym dostęp do wymienionego kolektora w tym za pomocą sprzętu w celu przeglądu konserwacji i napraw w/w urządzenia.

 

Nabywca działki jest zobowiązany do nie stawiania wszelkiego rodzaju budowli, sadzenia drzew i krzewów w odległości mniejszej niż 3 m od kolektora.

 

 

Cena  wywoławcza  -  32.600,00   zł + podatek VAT

 

Wadium / w pieniądzu / 10% ceny wywoławczej  = 3.260,00 zł

 

 

Wartości  rynkowe dla w/w  nieruchomości zostały określone przez rzeczoznawcę majątkowego, w operatach szacunkowych  z dnia  22.01.2014r.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. 2010  Nr 102, poz. 651 z ze zmianami./

upłynął  dnia 31  marca  2014r.

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż w/w nieruchomości ogłoszone na dzień 07.08.2014r zakończyły się wynikami negatywnymi.

 

 

Przetargi  odbędą  się w dniu  30  października  2014 r.

 

 

1.  działka nr 398/6    godz.    10.30

2.  działka nr 398/7    godz.    11.00

3.  działka nr 240/2    godz.    11.30

 

w Urzędzie Gminy w Mieścisku, 62-290 Mieścisko  Pl. Powstańców Wlkp.13, pok. Nr 18

 

Wadium  w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić na konto  Gminy  Mieścisko w Banku Spółdzielczym Gniezno o/Mieścisko

 

Nr 72 9065 0006 0030 0300 0231 0002  do dnia    27 października  2014r.

 

 

Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy,

 

W przypadku zainteresowania zakupem kilku działek należy wpłacić wadium na każdą działkę odrębnie, z podaniem nr działki.

 

Oferenci przystępujący do przetargu winni okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium.

Zgodnie z art. 41 ust 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

( tekst jednolity: Dz. U.2010r. Nr 102 poz.651 ze zmianami) jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w ust 1 , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Koszt przepisu notarialnego ponosi nabywca.

 

Ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy w Mieścisku pok. Nr 11 lub telefonicznie  /061/ 4298010 w.54

 

Załączniki

Ogłoszenie sprzedaż nieruchomości Mieścisko (487.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Anna Rosin
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Piotr Mnichowski
Data wprowadzenia:2014-09-26 11:29:24
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:(brak danych)
Ostatnia zmiana:2014-09-29 10:16:54
Ilość wyświetleń:941

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij