Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Mieścisko

Kolorowy pasek

Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we wsi Wiela, obręb geodezyjny Mieścisko.

 Załącznik nr 1

Do zarządzenia nr   78/2014

Wójta Gminy Mieścisko

z  dnia 19 września  2014r.

OGŁOSZENIE

 

WÓJT GMINY MIEŚCISKO

ogłasza  przetarg  ustny nieograniczony

na sprzedaż następujących nieruchomości

 

 

I. Wiela, obręb geodezyjny Mieścisko.

 

1. niezabudowana nieruchomość gruntowa, działka Nr 678/1  o powierzchni   0,204  ha, oznaczona  w ewidencji gruntów jako: obręb Mieścisko, zapisana   w  KW Nr PO1B/00044650/1  w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu, stanowiąca własność Gminy Mieścisko, nie obciążona hipotecznie.

Zgodnie planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko obowiązującym do dnia 31.12.2003r. obejmowała  tereny przeznaczone na cele produkcji rolnej.

Od dnia 01.01.2004r. w/w nieruchomość nie posiada aktualnego przeznaczenia / brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko/

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Mieścisko zatwierdzonego uchwałą Nr III/23/2002 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19.12.2002r. i zmienionego Uchwałą Nr XXV/195/13 z dnia 10.09.2013r.    w/w działka oznaczona jest symbolem M – tereny zabudowy mieszkaniowej. 

Zgodnie z zapisem w  rejestrze  ewidencji  gruntów i budynków działka  ta  stanowią grunty rolne  klasy  V.

W związku z tym iż dla terenu nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania   przestrzennego, w dniu 17.11.2011r. została wydana  decyzja Wójta Gminy Mieścisko nr APP 6730.35.2011r. o warunkach zabudowy, ustalająca dla wymienionej wyżej nieruchomości  warunki zabudowy dla budowy budynku  mieszkalnego  jednorodzinnego z poddaszem użytkowym.

Działka w kształcie trapezu prostokątnego przy trasie Mieścisko - Gołaszyn, dojazd drogą asfaltową , chodnik po drugiej stronie ulicy,

Uzbrojenie – możliwość podłączenia E, W.

 

Cena  wywoławcza  - 32.200,00      + podatek VAT

wadium / w pieniądzu / 10% ceny wywoławczej  = 3.220,00 zł

 

 

 

2. niezabudowana nieruchomość gruntowa, działka Nr 678/2  o powierzchni   0,222 ha, oznaczona  w ewidencji gruntów jako: obręb Mieścisko, zapisana   w  KW Nr PO1B/00044650/1 w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu, stanowiąca własność Gminy Mieścisko, nie obciążona hipotecznie.

Zgodnie planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko obowiązującym do dnia 31.12.2003r. obejmowała  tereny przeznaczone na cele produkcji rolnej.

Od dnia 01.01.2004r. w/w nieruchomość nie posiada aktualnego przeznaczenia / brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko/

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Mieścisko zatwierdzonego uchwałą Nr III/23/2002 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19.12.2002r. i zmienionego Uchwałą Nr XXV/195/13 z dnia 10.09.2013r.  w/w działka oznaczona jest symbolem M – tereny zabudowy mieszkaniowej. 

Zgodnie z zapisem w  rejestrze  ewidencji  gruntów i budynków działka  ta  stanowią grunty rolne  klasy  V.

W związku z tym iż dla terenu nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania   przestrzennego, w dniu 17.11.2011r. została wydana  decyzja Wójta Gminy Mieścisko nr APP 6730.35.2011r. o warunkach zabudowy, ustalająca dla wymienionej wyżej nieruchomości  warunki zabudowy dla budowy budynku  mieszkalnego  jednorodzinnego z poddaszem użytkowym.

Działka w kształcie trapezu prostokątnego przy trasie Mieścisko - Gołaszyn, dojazd drogą asfaltową , chodnik po drugiej stronie ulicy.

Uzbrojenie – możliwość podłączenia E, W.

Na istniejącym przy działce rowie zostanie pobudowany separator wód  deszczowych.

 

Cena  wywoławcza  -  35.000,00   zł + podatek VAT

wadium / w pieniądzu / 10% ceny wywoławczej  = 3.500,00 zł

 

 

 

3.    nieruchomość  gruntowa rolna,  działka Nr  644/1 o powierzchni 

Zgodnie z wypisem  z  rejestru  ewidencji  gruntów  działka   ta  stanowi grunt rolny  klasy : R IV a,  R V, W.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko obowiązującym do dnia 31.12.2003r. obejmowała tereny przeznaczone na cele produkcji rolnej.

Od dnia 01.01.2004r. w/w nieruchomość nie posiada  aktualnego   przeznaczenia. /brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko/

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Mieścisko zatwierdzony uchwałą Nr III/23/2002 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19.12.2002r. i zmieniony Uchwałą Nr  XXV/195/13 z dnia 10.09.2013r.  w/w działka oznaczona jest symbolami: O- tereny obejmujące użytki rolne podlegające ochronie D – tereny lasów zalesień korytarzy ekologicznych na użytkach rolnych nie podlegających ochronie i w niewielkiej części AG – tereny aktywizacji gospodarczej. Działka posiada dostęp do drogi publicznej – dojazd drogą gruntową, otoczona polami uprawnymi i zabudową siedliskową.

 

Na podstawie art. 39 ust.1 i 2 oraz  67 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  / teks jednolity: Dz. U. 2014r. poz. 518 ze zmianami /

Zarządzeniem  nr  75/2014 z dnia 15 września 2014r. Wójt Gminy Mieścisko obniżył cenę wywoławczą nieruchomości.

 

Cena  wywoławcza   - 65.000,00    

 

wadium / w pieniądzu / 10% ceny wywoławczej  = 6.500,00 zł

 

Wartości  rynkowe dla w/w  nieruchomości zostały określone przez rzeczoznawcę majątkowego, w operatach szacunkowych z dnia  22 .01.2014r.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. 2010  Nr 102, poz. 651 z ze zmianami./ minął  dnia 31 marca 2014r.

 

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż w/w nieruchomości ogłoszone na dzień 07.08.2014r zakończyły się wynikami negatywnymi.

 

 

 

 

Przetargi  odbędą  się w dniu  30 października  2014 r.

 

 

1.  działka nr 678/1    godz.      9.00     

2.  działka nr 678/2    godz.      9.30

3.  działka nr 644/1    godz.    10.00

 

w Urzędzie Gminy w Mieścisku, 62-290 Mieścisko  Pl. Powstańców Wlkp.13, pok. Nr 18

 

Wadium  w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić na konto  Gminy  Mieścisko w Banku Spółdzielczym Gniezno o/Mieścisko

 

Nr 72 9065 0006 0030 0300 0231 0002  do  dnia    27 października  2014r.

 

Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy,

 

W przypadku zainteresowania zakupem kilku działek należy wpłacić wadium na każdą działkę odrębnie, z podaniem nr działki.

 

 

Oferenci przystępujący do przetargu winni okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium.

Zgodnie z art. 41 ust 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

( tekst jednolity: Dz. U.2010r. Nr 102 poz.651 ze zmianami) jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w ust 1 , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszt przepisu notarialnego ponosi nabywca.

Ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy w Mieścisku pok. Nr 11 lub telefonicznie  /061/ 4298010 w.54

Załączniki

Ogłoszenie sprzedaż nieruchomości Wiela (465.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Anna Rosin
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Piotr Mnichowski
Data wprowadzenia:2014-09-26 11:26:14
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:(brak danych)
Ostatnia zmiana:2014-09-29 10:16:41
Ilość wyświetleń:676

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij