Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Mieścisko

Kolorowy pasek

Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia o zakończeniu postepowania dot. zmiany decyzji środowiskowej na budowę dwóch elektrowni wiatrowych Mieścisko

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIEŚCISKO

z dnia 08.03.2016r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz. U. z 2013 r.  poz. 627 ze zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2013r.  poz. 1235 ze zm.)  Wójt Gminy Mieścisko zawiadamia strony poprzez obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch wolnostojących elektrowni wiatrowych każda o mocy do 2,0 MW wraz z drogami dojazdowymi, łukami, placami manewrowymi, zatokami postojowymi i innymi obiektami infrastruktury technicznej zlokalizowanymi na działce ewidencyjnej nr 434/3 – 1 szt. Oznaczona jako EW 1 i na działce ewidencyjnej 736/2 – 1 szt. oznaczona jako EW 2, w obrębie miejscowości Mieścisko, Gmina Mieścisko. Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmowało będzie również przebudowę istniejącej drogi na odcinku ok. 850m położonej na działce nr ewid. 435 i  działce nr ewid. 731/2 obręb Mieścisko. Planowane elektrownie wiatrowe zostaną przyłączone za pośrednictwem elektroenergetycznej linii kablowej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego”

 

                                                                                                                           Mieścisko dn. 08.03.2016r.

OSR.6220.1.2012

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa dwóch wolnostojących elektrowni wiatrowych każda o mocy do 2,0 MW wraz z drogami dojazdowymi, łukami, placami manewrowymi, zatokami postojowymi i innymi obiektami infrastruktury technicznej zlokalizowanymi na działce ewidencyjnej nr 434/3 – 1 szt. Oznaczona jako EW 1 i na działce ewidencyjnej 736/2 – 1 szt. oznaczona jako EW 2, w obrębie miejscowości Mieścisko, Gmina Mieścisko. Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmowało będzie również przebudowę istniejącej drogi na odcinku ok. 850m położonej na działce nr ewid. 435 i  działce nr ewid. 731/2 obręb Mieścisko. Planowane elektrownie wiatrowe zostaną przyłączone za pośrednictwem elektroenergetycznej linii kablowej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego” , zostało zakończone.

Wnioskowane zmiany dotyczą:

  1. zastąpienia w treści decyzji dotychczasowego modelu elektrowni wiatrowych tj. V90 o średnicy wirnika do 90m i wysokości wieży do 105m modelem elektrowni V100 o średnicy wirnika do 100m i wysokości wieży do 125m
  2. Dopuszczalnej mocy akustycznej obu planowanych elektrowni wiatrowych na poziomie 105dB w porze dziennej i nocnej
  3. Dodania w treści nowej decyzji informacji, iż w granicach działek przeznaczonych pod budowę 2 szt. elektrowni zostaną zlokalizowane, przy każdej z planowanych turbin, na powierzchni odpowiadającej prostokątowi o bokach 4mx6m, kontenerowe stacje abonenckie 

 

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Mieścisko pok. Nr 2 od poniedziałku do piątku w godz. 9-15 w dniach od 29.03.2016r. do 04.04.2016r.

Po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym strona może zgłosić żądanie przeprowadzenia dodatkowych dowodów , mogących mieć znaczenie w sprawie.

 

  Z up. WÓJTA

/-/Alicja Kędracka

Sekretarz Gminy

Otrzymują:

1.        WINDBAU SP. Z o.o. PRZ Spółka komandytowa ul. Jacewska 32, 88-100 Inowrocław

  1. Pozostałe strony postępowania – zgodnie z art. 49 k.p.a.

Metadane

Źródło informacji:Rafał Kapczyński
Data utworzenia:2016-03-08 15:58:25
Wprowadził do systemu:Piotr Mnichowski
Data wprowadzenia:2016-03-08 15:58:38
Opublikował:Piotr Mnichowski
Data publikacji:2016-03-08 16:03:10
Ostatnia zmiana:2016-03-09 12:17:05
Ilość wyświetleń:386

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij