Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Mieścisko

Kolorowy pasek

Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia o zakończeniu postepowania dot. zmiany decyzji środowiskowej na budowę trzech elektrowni wiatrowych obręb Miescisko

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIEŚCISKO

z dnia 08.03.2016r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz. U. z 2013 r.  poz. 627 ze zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2013r.  poz. 1235 ze zm.)  Wójt Gminy Mieścisko zawiadamia strony poprzez obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa trzech wolnostojących elektrowni wiatrowych każda o mocy do 2,0 MW wraz z drogami dojazdowymi, łukami, placami manewrowymi, zatokami postojowymi i innymi obiektami infrastruktury technicznej zlokalizowanymi na działce ewidencyjnej nr 4/1 – 1 szt. oznaczona jako EW 1,  na działce ewidencyjnej 133 – 1 szt. oznaczona jako EW 2, na działce ewidencyjnej 148 – 1 szt. oznaczona jako EW 3 w obrębie miejscowości Mieścisko Gmina Mieścisko. Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmowało będzie również przebudowę istniejącej drogi na odcinku ok. 148m położonej na działce nr ewid. 132 obręb Mieścisko prowadzącej do elektrowni wiatrowej ozn. jako EW2 oraz istniejącej drogi na odcinku ok. 929m zlokalizowanej na działce ewid. nr 145 obręb Mieścisko prowadzącej do turbiny wiatrowej ozn. jako EW 3. Planowane elektrownie wiatrowe zostaną przyłączone za pośrednictwem elektroenergetycznej linii kablowej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego”

 

                                                                                                                           Mieścisko dn. 08.03.2016r.

OSR.6220.2.2012

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa trzech wolnostojących elektrowni wiatrowych każda o mocy do 2,0 MW wraz z drogami dojazdowymi, łukami, placami manewrowymi, zatokami postojowymi i innymi obiektami infrastruktury technicznej zlokalizowanymi na działce ewidencyjnej nr 4/1 – 1 szt. oznaczona jako EW 1,  na działce ewidencyjnej 133 – 1 szt. oznaczona jako EW 2, na działce ewidencyjnej 148 – 1 szt. oznaczona jako EW 3 w obrębie miejscowości Mieścisko Gmina Mieścisko. Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmowało będzie również przebudowę istniejącej drogi na odcinku ok. 148m położonej na działce nr ewid. 132 obręb Mieścisko prowadzącej do elektrowni wiatrowej ozn. jako EW2 oraz istniejącej drogi na odcinku ok. 929m zlokalizowanej na działce ewid. nr 145 obręb Mieścisko prowadzącej do turbiny wiatrowej ozn. jako EW 3. Planowane elektrownie wiatrowe zostaną przyłączone za pośrednictwem elektroenergetycznej linii kablowej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego” zostało zakończone

Wnioskowana zmiana dotyczy:

  1. zastąpienia w treści decyzji dotychczasowego modelu elektrowni wiatrowych tj. V90 o średnicy wirnika do 90m i wysokości wieży do 105m modelem elektrowni V100 o średnicy wirnika do 100m i wysokości wieży do 125m
  2. dopuszczalnej mocy akustycznej elektrowni oznaczonych symbolami EW2 (dz. nr 133 ob. Mieścisko) i EW3 (dz. nr 148 ob. Mieścisko) każda na poziomie 105dB w porze dziennej
  3. dodania w treści nowej decyzji informacji, iż w granicach działek przeznaczonych pod budowę            3 szt. elektrowni zostaną zlokalizowane, przy każdej z planowanych turbin, na powierzchni odpowiadającej prostokątowi o bokach 4mx6m, kontenerowe stacje abonenckie 

 

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Mieścisko pok. Nr 2 od poniedziałku do piątku w godz. 9-15 w dniach od 29.03.2016r. do 04.04.2016r.

Po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym strona może zgłosić żądanie przeprowadzenia dodatkowych dowodów , mogących mieć znaczenie w sprawie.

 

  Z up. WÓJTA

/ Alicja Kędracka

Sekretarz Gminy

Otrzymują:

1.        WINDBAU SP. Z o.o. PRZ Spółka komandytowa ul. Jacewska 32, 88-100 Inowrocław

  1. Pozostałe strony postępowania – zgodnie z art. 49 k.p.a.

Metadane

Źródło informacji:Rafał Kapczyński
Data utworzenia:2016-03-08 16:01:07
Wprowadził do systemu:Piotr Mnichowski
Data wprowadzenia:2016-03-08 16:01:09
Opublikował:Piotr Mnichowski
Data publikacji:2016-03-08 16:03:10
Ostatnia zmiana:2016-03-09 12:16:32
Ilość wyświetleń:503

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij