Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Mieścisko

Kolorowy pasek

Ogłoszenie: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Mirkowiczki, obręb geodezyjny Mirkowice.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 187

Wójta Gminy Mieścisko

z  dnia 19.08.2016r.

OGŁOSZENIE

 

WÓJT GMINY MIEŚCISKO

ogłasza  przetarg  ustny nieograniczony

na sprzedaż następujących nieruchomości

 

 

Opis nieruchomości:

 

Mirkowiczki, obręb geodezyjny Mirkowice,

 

1. nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym / w zabudowie zwartej  / nr 3/1 o powierzchni użytkowej

2. pomieszczenia w budynku:

 

1

przedpokój

powierzchnia      7,67  m2

2

kuchnia

powierzchnia     4,68  m2

3

łazienka

powierzchnia      1,89 m2

4

pokój

powierzchnia    26,09 m2

5

pokój

powierzchnia      5,54 m2

6

kotłownia

powierzchnia     10,14 m2

 

Razem

                          56,01 m2

 

3. łączna powierzchnia użytkowa budynku  56,01 m2,

 

4 .opis nieruchomości:

 

Działka nr 159/1 o powierzchni 0,0486 ha, zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie zwartej o powierzchni użytkowej 56,01 m2, zapisana jest w KW Nr PO1B/00050333/8 w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu i stanowi własność Gminy Mieścisko, nie obciążona hipotecznie.

Budynek niepodpiwniczony,  parterowy ze strychem nieużytkowym, możliwym do adaptacji.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko obowiązującym do dnia 31.12.2003r. nieruchomość obejmowała  tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

Od dnia 01.01.2004r. w/w nieruchomość nie posiada  aktualnego przeznaczenia / brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko/

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Mieścisko zatwierdzonego uchwałą Nr III/23/2002 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19.12.2002r. i zmienionego uchwałą Nr XIV/111/08 z dnia 20.08.2008 r. i zmienionego Uchwałą Nr XXV/195/13 z dnia 10.09.2013r  w/w działka oznaczona jest symbolem M - jako tereny zabudowy mieszkaniowej.

Według ewidencji gruntów nieruchomość  oznaczona jest  jako: B – R V  – użytki rolne zabudowane.

Teren częściowo ogrodzony ogrodzeniem murowanym z drewnianymi przęsłami.

W budynku znajduje się instalacja elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna miejscowa z odprowadzeniem ścieków do zbiornika nieczystości. Kotłownia w stanie surowym niewykończonym, ogrzewanie centralne rozprowadzone – brak kotła i grzejników. Poddasze na dzień wizji lokalnej znajduje się w trakcie prac adaptacyjnych.

Działka nie  posiada dostępu do drogi publicznej, konieczne jest ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieścisko polegającej na swobodzie przejazdu i przechodu oraz przeprowadzania wszelkich mediów przez działkę nr 159/2 do drogi publicznej na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 159/1.  

 

5. Cena nieruchomości:

 

  • Nieruchomość została wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego i wartość nieruchomości  zabudowanej   budynkiem mieszkalnym  wynosi  45.627,00 zł.
  •  W tym wartość rynkowa gruntu wynosi   7.173,00 zł

 

Cena  wywoławcza  -   45.627,00    

wadium / w pieniądzu /  4.570,00 zł

 

Cena wywoławcza i wadium:

 

1. Cena wywoławcza na nieruchomość  stanowi cenę  brutto.

2. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet nabycia nieruchomości,

3. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostaje  zwrócone zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4. Cena sprzedaży brutto ustalona w wyniku przetargu płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

5. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym Gminy Mieścisko,

6. Zgodnie z art. 41 ust 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz. U. 2015r. poz. 1774 ze zmianami ) jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w ust 1, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Termin i miejsce przetargu :

 

Przetarg  odbędzie  się w dniu  29 września  2016 r. 

 

w Urzędzie Gminy w Mieścisku, Mieścisko,  Pl. Powstańców Wlkp.13, pok. Nr 18    

o  godz.  10.00,

 

 

Warunki udziału w przetargu:

 

1. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu,

2.  Wadium  w pieniądzu należy wpłacić na konto  Gminy  Mieścisko w Banku Spółdzielczym Gniezno o/Mieścisko

Nr 72 9065 0006 0030 0300 0231 0002   do  dnia  26 września 2016r.

3. Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy,

4. Wpłatę wadium należy opisać  podając  nr nieruchomości jakiej wpłata dotyczy,

5. Oferenci przystępujący do przetargu winni okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium,

 

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej

 

1.  W przypadku osób fizycznych  - dowód tożsamości i stosowne pełnomocnictwa,

2. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowód tożsamości , wpis do CEIDG,

3. W przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji  -  aktualny odpis do rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowody  tożsamości osób reprezentujących podmiot / odpis z rejestru datowany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu /

 

 

Dodatkowe informacje:

 

  • Wartości  rynkowe dla w/w nieruchomości zostały określone przez rzeczoznawcę majątkowego, w operacie  szacunkowym  z dnia  09.07.2015r.
  • Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1, pkt 2, pkt 3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1774 ze zmianami /  minął  dnia  30.05.2016r.   
  • Koszt przepisu notarialnego  i związane z tym opłaty sądowe ponosi nabywca.
  • Ogłoszony na dzień 14 lipca 2016r. przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Uwaga:

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą sprzedawanej nieruchomości oraz z  Regulaminem Przetargu.

 

Ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów, niezwłocznie podając tą informację do publicznej wiadomości.

 

 

Dodatkowych informacji dotyczących w/w ogłoszenia udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami  w Urzędzie Gminy w Mieścisku pok. Nr 9 lub telefonicznie  / 061/ 4298010 w. 30

 

 

 Mieścisko, dn.   24.08.2016 r.

 

Metadane

Źródło informacji:Anna Rosin
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Piotr Mnichowski
Data wprowadzenia:2016-08-24 08:09:26
Opublikował:Piotr Mnichowski
Data publikacji:2016-08-24 08:15:49
Ostatnia zmiana:2016-08-24 08:16:02
Ilość wyświetleń:523

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij