Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Mieścisko

Kolorowy pasek

OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa węzła betoniarskiego oraz zorganizowanie miejsca zbierania i przetwarzania odpadów na terenie działki nr 647/1 oraz 647/3 w miejscowości Wiela, obręb Miescisko, gmina Miescisko

Wójt Gminy Mieścisko                                                                    Mieścisko dn.10.11.2016r.

OSR.6220.2.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY MIEŚCISKO

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM

 

o rozpoczęciu w dniu 10.11.2016r. procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na „Realizacji węzła betoniarskiego oraz zorganizowanie miejsca zbierania i przetwarzania odpadów na terenie działki nr 647/1oraz 647/3 w miejscowości Wiela, obręb Mieścisko, gmina Mieścisko”

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Pana Tomasza Frelich zam. Mieścisko.

Na podstawie art. 33 w/w ustawy organ właściwy do wydania lub zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, wymagającym udziału społeczeństwa. Udział ten zgodnie z art. 29 przysługuje każdemu. Mając powyższe na uwadze informuję, że :

 

O  organem właściwym do wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Mieścisko, organami właściwymi do wydania stosownych  uzgodnień są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu,

O  z całą dokumentacją dotyczącą prowadzonego postępowania można się zapoznać w Urzędzie Gminy Mieścisko z siedzibą 62-290 Mieścisko, Plac Powstańców Wlkp. 13 pokój nr 2 w terminie od 25.11.2016r. do 16.12.2016r. w godzinach  8.00 – 15.00.

O  istnieje możliwość składania uwag i wniosków dotyczących w/w postępowania w siedzibie Urzędu Gminy Mieścisko, pok. nr 2 na zasadach określonych w art. 34 w/w ustawy tj. pisemnie, ustnie do protokołu za pomocą środków komunikacji elektronicznej

O  organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Mieścisko

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje poddane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mieścisko : www.miescisko.bip.net.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mieścisko oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Wiela. 

                                                                                       

Zawiadomienie  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia

 

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Mieścisko

                                                                                  /-/ Andrzej Banaszyński

Metadane

Źródło informacji:Rafał Kapczyński
Data utworzenia:2016-11-10 15:58:56
Wprowadził do systemu:Piotr Mnichowski
Data wprowadzenia:2016-11-10 15:58:59
Opublikował:Piotr Mnichowski
Data publikacji:2016-11-10 16:03:21
Ostatnia zmiana:2016-11-10 16:03:24
Ilość wyświetleń:445

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij