Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Mieścisko

Kolorowy pasek

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie zakładu SERPOL Cosmetics Sp. z o.o. Sp. k. wraz z infrastruktura towarzyszącą na działkach o nr ewid. :398/6; 398/7; 399/2; 400; 401; 402/1 obręb Mieścisko"

Wójt Gminy Mieścisko                                                                    

Mieścisko dn.16.03.2018r.

OSR.6220.6.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY MIEŚCISKO

 

Na podstawie art. 33 w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. 353) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.),

 

ZAWIADAMIAM

 

o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie zakładu SERPOL Cosmetics Sp. z o.o. Sp. k. wraz z infrastruktura towarzyszącą na działkach o nr ewid. :398/6; 398/7; 399/2; 400; 401; 402/1 obręb Mieścisko”

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek SERPOL Cosmetics Sp. z o.o. Sp. Komandytowa reprezentowana przez Pana Zdzisława Serwatka Prezesa Zarządu Komplementariusza.

Na podstawie art. 33 w/w ustawy organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, wymagającym udziału społeczeństwa. Udział ten zgodnie z art. 29 przysługuje każdemu. Mając powyższe na uwadze informuję, że :

 

O  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Mieścisko, organami właściwymi do wydania stosownych opinii i uzgodnień są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu,

O  z całą dokumentacją dotyczącą prowadzonego postępowania można się zapoznać w Urzędzie Gminy Mieścisko z siedzibą 62-290 Mieścisko, Plac Powstańców Wlkp. 13 pokój nr 4 w terminie od 02.04.2018 r. do 23.04.2018r. w godzinach  8.00 – 15.00.

O  istnieje możliwość składania uwag i wniosków dotyczących w/w postępowania w siedzibie Urzędu Gminy Mieścisko, pok. nr 4 na zasadach określonych w art. 34 w/w ustawy

O  organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Mieścisko

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje poddane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mieścisko : www.miescisko.bip.net.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mieścisko. 

 

                                                                                              Z up. Wójta Gminy Mieścisko

                                                                                                     /-/ Alicja Kędracka

                                                                                                      Sekretarz Gminy

                                                                                             

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Załączniki

Obwieszczenie o 21 dni SERPOL (245.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Piotr Mnichowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Piotr Mnichowski
Data wprowadzenia:2018-03-16 16:15:25
Opublikował:Piotr Mnichowski
Data publikacji:2018-03-16 16:17:17
Ostatnia zmiana:2018-03-16 16:17:36
Ilość wyświetleń:217

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij