Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Mieścisko

Kolorowy pasek

Komunikat Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania i obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania z terenu powiatu chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego i wągrowieckiego

K O M U N I K A T

Komisarza Wyborczego w Pile II

z dnia 22 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania i obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania z terenu powiatu chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego i wągrowieckiego

Komisarz Wyborczy w Pile II informuje, że związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. powoła obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników w obwodzie.

Zgłoszenia kandydatów przyjmują za pośrednictwem urzędu gminy urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, na terenie której siedzibę ma dana komisja, w godzinach pracy Urzędu

w terminie do dnia 21 września 2018 r.

Uprawnionym do dokonania zgłoszenia jest pełnomocnik wyborczy (lub osoba przez niego upoważniona) reprezentujący komitet wyborczy utworzony przez partię polityczną bądź koalicję partii politycznych, z których list odpowiednio w ostatnich wyborach: wybrano radnych do sejmiku województwa albo wybrano posłów do Sejmu oraz pełnomocnik komitetu wyborczego (lub osoba przez niego upoważniona).

W przypadku, gdy zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez pełnomocnika, przedkłada ona upoważnienie lub uwierzytelnioną kopię upoważnienia.

Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na terenie województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze województwa.

Kandydat spełniać musi ponadto niżej określone warunki:

1) jest obywatelem polskim,

2) najpóźniej w dniu upływu zgłaszania kandydatów na członków komisji kończy 18 lat,

3) nie jest pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

4) nie jest pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu,

5) nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kandydatem może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu upływu zgłaszania kandydatów na członków komisji kończy 18 lat i nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

Kandydatem nie może być:

1) pełnomocnik komitetu wyborczego,

2) osoba, która została upoważniona przez pełnomocnika komitetu wyborczego do wykonania czynności wyborczych w imieniu komitetu wyborczego,

3) pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego,

4) mąż zaufania, obserwator społeczny,

5) osoba kandydująca na radnego,

6) pozostająca w stosunku do kandydata na radnego małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem zstępnego lub przysposobionego

Zgłoszenia kandydatów dokonywać należy na zgłoszeniach wg wzoru określonego przez Państwową Komisję Wyborczą, stanowiącego załącznik nr 1 i 2 do uchwały PKW z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Wzory zgłoszeń dostępne są na stronach internetowych: pkw.gov.pl lub pila.kbw.gov.pl

Druki zgłoszeń można otrzymać w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Pile. Wszelkie informacje związane ze zgłaszaniem kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych można uzyskać pod numerami telefonów : 67 215-28-71 i 67 215-28-80.

Komisarz Wyborczy

w Pile II

/-/ Roma Dworzańska

Załączniki

Komunikat_przyjmowanie_zgłoszeń_do_okw_kw_2_a3 (205.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Alicja Kędracka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Piotr Mnichowski
Data wprowadzenia:2018-08-24 09:59:38
Opublikował:Piotr Mnichowski
Data publikacji:2018-08-24 10:01:36
Ostatnia zmiana:2018-08-24 10:01:37
Ilość wyświetleń:158

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij