Świetlica Środowiskowa w Mieścisku

ul. Kościuszki 11, 62-290 Mieścisko

 

czynna jest od poniedziałku do piątku

od godziny 13.00 do godziny 17.00.

 

 

Świetlica oferuje:

 

- pomoc w nauce,

- organizację dzieciom czasu wolnego,

- rozwijanie zainteresowań,

- rozwijanie kultury osobistej dzieci,

- rozwój umiejętności interpersonalnych.

 

Świetlica współpracuje również z rodzinami dzieci oraz instytucjami je wspierającymi takimi jak szkoła, placówki psychologiczno - pedagogiczne, kuratorzy sądowi, organizacje pomocy społecznej.

 

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie.

Kontakt:

Pani Anna Twardowska tel. 61 4298-010

lub Pani. Katarzyna Kronkowska 669 400 568.

 

 

UWAGA!!! Na zajęcia mogą uczęszczać dzieci w wieku od 7 do 15 lat.