Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Samorządu Rady Gminy Mieścisko odbędzie w dniu 2 czerwca 2020 r. o godz. 13.30 posiedzenie, którego tematem będzie:

1.      Analiza sposobu wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Gminy na konserwację zabytków – wizytacja kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Mieścisku.

2.      Sprawy bieżące.

 

                                                                                  Przewodnicząca Komisji

                                                                                  Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych

                                                                                  i Samorządu

 

                                                                                    /Kamila Chelwing/