W dniu 4 czerwca 2020 r. o godz.12.15 odbędzie się połączone posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mieścisko w sali sesyjnej Urzędu Gminy Mieścisko.

Tematem wspólnego posiedzenia Komisji jest:

1.      Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.

2.      Sprawy bieżące.

 

             Przewodniczący                                                       Przewodniczący

                        Komisji Rewizyjnej                                          Komisji Rolnictwa, Rozwoju

                                                                                              Gospodarczego i Budżetu

 

                        /Marian Witucki/                                                /Tomasz Karasiewicz/