W dniu 14 stycznia 2021 r. o godz.9.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Mieścisko odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Samorządu Rady Gminy Mieścisko  z udziałem Kierownika Ośrodka Zdrowia Lekarzy Rodzinnych w Mieścisku – Pana doktora Roberta Przybeckiego.

Tematem posiedzenia będzie:

 Zapoznanie z informacją na temat funkcjonowania Ośrodka Zdrowia Lekarzy Rodzinnych w Mieścisku w związku z sytuacją spowodowaną wirusem COVID-19 oraz szczepienia ochronne dla mieszkańców Gminy Mieścisko przeciwko COVID-19.