Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Mieścisku zaprasza wszystkie pary małżeńskie, będące stałymi mieszkańcami gminy Mieścisko zainteresowane otrzymaniem medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” o wyrażenie swojej woli poprzez dokonanie zgłoszenia. Powyższe dotyczy par małżeńskich, które w 2021 roku będą obchodziły Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz par małżeńskich, które mają dłuższy staż małżeński i nie zostały jeszcze odznaczone medalami. Ponadto w imieniu własnym oraz Wójta Gminy Mieścisko zapraszam wszystkie pary, które w roku 2021 będą obchodzić 55, 60, 65 i kolejne rocznice ślubu o poinformowanie tut. USC celem otrzymania listu gratulacyjnego oraz złożenia osobistych życzeń przez Pana Przemysława Renna Wójta Gminy Mieścisko.    

Informacje o kandydatach należy zgłaszać osobiście do końca stycznia 2021 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego  w Mieścisku, pok. Nr 3.

(Informacja pod numerem tel.: 61 4298-041 Kierownik Anna Twardowska)

obrazek