W sprawie:
Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mieścisko

Data uchwały:
2021-01-12

Numer uchwały:
XXX/210/21

Podjęta przez:
Rada Gminy Mieścisko

Uchwała wchodzi w życie:
2021-01-12