Komisja Przestrzegania Prawa, Ochrony Środowiska i Komunikacji Rady Gminy Mieścisko odbędzie w dniu 21 stycznia 2021 r. (czwartek) o godz.10.00 posiedzenie z udziałem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu.

Tematem posiedzenia będzie:

Omówienie informacji na temat zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Mieścisko oraz planowanych remontów dróg na terenie gminy w 2021 roku.

Posiedzenie odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Mieścisko w reżimie sanitarnym – w maseczkach, z zachowaniem dystansu.

 

 

                                                                                        Przewodniczący Komisji

                                                                       Przestrzegania Prawa, Ochrony Środowiska

                                                                       i Komunikacji

 

                                                                                        /Roman Kulczyński/