W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mieścisko na lata 2024-2037

Data uchwały:
2024-07-08

Numer uchwały:
VI/38/24

Podjęta przez:
RADĘ MIEJSKĄ W MIEŚCISKU

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia