Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Mieścisko

Kolorowy pasek

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku

 

Mieścisko, 30.03.2016r.

 

 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Mieścisko

 z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku

 

Wójt Gminy Mieścisko na mocy ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 239) oraz uchwały Nr XXXIV/264/14 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29.10.2014r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” ogłosił dnia 26.01.2015 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.

Konkurs adresowany był do podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  oraz dotyczył zadań z zakresu:

»     ochrony i promocji zdrowia,

»     turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

»     wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

Dnia 5 marca 2015 roku został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015r.  

Na ogłoszony konkurs odpowiedziały trzy  podmioty:

1.        Stowarzyszenie im. Ks. Jerzego Niwarda Musolffa, nazwa zadania:

·         Zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej, wnioskowana kwota dotacji 5.000,00 zł

2.        Stowarzyszenie „Sokół” Mieścisko, nazwa zadania:

·         Organizacja zajęć sportowych dla młodzieży i dorosłych, wnioskowana kwota dotacji 15.000,00 zł

3.        Stowarzyszenie Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku, nazwa zadania:

·         Obóz turystyczno-krajoznawczy młodzieżowej orkiestry dętej i Mażoretek we Włoszech, wnioskowana kwota dotacji 6.000,00 zł

·         Organizacja półkolonii w Mieścisku, wnioskowana kwota dotacji 6.000,00 zł

 

Pozytywnie zaopiniowano wszystkie oferty przyznając dotację ze środków publicznych w łącznej wysokości 32.000,00 zł

 

Ustalenia i warunki wypłaty dotacji zostały określone w umowach zawartych pomiędzy Gminą Mieścisko a Stowarzyszeniami:

1.      Umowa Nr 1/PP/2015 zawarta 26.03.2015 r. ze Stowarzyszeniem im. Ks. Jerzego Niwarda Musolffa na wsparcie realizacji zadania pn. „ Zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej”

-     kwota przyznanej dotacji – 5.000,00 zł;

2.      Umowa Nr 2/PP/2015 zawarta 26.03.2015 r.  ze Stowarzyszeniem „SOKÓŁ” Mieścisko na wsparcie realizacji zadania pn.  „Organizacja zajęć sportowych dla młodzieży i dorosłych”

-     kwota przyznanej dotacji – 15.000,00 zł;

3.      Umowa Nr 3/PP/2015 zawarta 26.03.2015 r. ze Stowarzyszeniem Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II na wsparcie realizacji zadania pn. „Organizacja półkolonii w Mieścisku”

-     kwota przyznanej dotacji – 6000,00 zł;

4.      Umowa Nr 4/PP/2015 zawarta 26.03.2015 r. ze Stowarzyszeniem Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II na wsparcie realizacji zadania pn. „Obóz turystyczno-krajoznawczy młodzieżowej orkiestry dętej i Mażoretek we Włoszech”

-     kwota przyznanej dotacji – 6.000,00 zł;

W wyniku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie ww. umowy, dnia 05 maja 2015 r. Umowa Nr 4/PP/2015 została za porozumieniem stron rozwiązana. Środki finansowe przekazane na realizację ww. zadania, zostały zwrócone na konto Zleceniodawcy.

 

Dnia 1 czerwca 2015r. Wójt Gminy Mieścisko ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015r. z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży oraz turystyki i krajoznawstwa.

Na ogłoszony konkurs odpowiedział jeden podmiot: Stowarzyszenie Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku, nazwa zadania: Wycieczka turystyczno-krajoznawcza Młodzieżowej Orkiestry Dętej i Zespołu Mażoretek, wnioskowana kwota dotacji 7.737,00 zł.

Dnia 24 czerwca 2015r. pozytywnie zaopiniowano ofertę przyznając dotację ze środków publicznych w  wysokości 7.737,00 zł.

·           Umowa Nr 5/PP/2015 zawarta 25.06.2015 r. ze Stowarzyszeniem Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II na wsparcie realizacji zadania pn. „Wycieczka turystyczno-krajoznawcza Młodzieżowej Orkiestry Dętej i Zespołu Mażoretek”

-     kwota przyznanej dotacji – 7.737,00 zł;

 

Urząd Gminy Mieścisko wywiązał się z zawartych umów, przekazując na konta Stowarzyszeń przyznane kwoty dotacji.

 

Stowarzyszenia rozliczyły się ze zleconych zadań, przesyłając sprawozdania merytoryczne oraz rozliczenia finansowe zadań:

-       Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa: 11.06.2015 r. rozliczenie zadania „Zapewnienie pomocy hospicyjno – paliatywnej”. Poniesione koszty sfinansowane z dotacji wyniosły tak jak zaplanowano w ofercie 5.000,00 zł i stanowiły 25,12% kosztów zadania. Zgodnie z umową przyznane środki finansowe wykorzystane zostały na: posiłki oraz eksploatację obiektu (energia elektryczna, woda i ścieki).

 

-       Stowarzyszenie „Sokół” Mieścisko: 23.12.2015 r. rozliczenie zadania  „Organizacja zajęć sportowych dla młodzieży i dorosłych”. Poniesione koszty na realizację zadania wyniosły 17.210,69 zł,. koszty sfinansowane z dotacji wyniosły 14.964,00 zł.

Przyznane środki finansowe wykorzystane zostały zgodnie  z umową na pokrycie kosztów: ryczałty trenerskie, badania lekarskie zawodników, rejestracja drużyny, dojazdy na mecze, ekwiwalent sędziowski, opłacenie gospodarza klubu, zakup stroi sportowych oraz wyposażenie boiska sportowego

Niewykorzystane środki  w wysokości  36,00 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mieścisko.

 

-     Stowarzyszenie Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku: 09.09.2015r. rozliczenie zadania  Organizacja półkolonii w Mieścisku”.

Poniesione koszty sfinansowane z dotacji wyniosły tak jak zaplanowano w ofercie 6.000,00 zł i stanowiły 51,35% kosztów zadania. Zgodnie z zawartą umową przyznane środki finansowe wykorzystane zostały na: opiekę wychowawców, bilety wstępu, usługę transportową. W półkoloniach udział wzięło 57 dzieci.

 

-     Stowarzyszenie Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku: 13.08.2015r. rozliczenie zadania  Wycieczka turystyczno-krajoznawcza Młodzieżowej Orkiestry Dętej i Zespołu Mażoretek”. Poniesione koszty sfinansowane z dotacji wyniosły tak jak zaplanowano w ofercie 7.737,00 zł i stanowiły 72,97% kosztów zadania. Przyznane środki finansowe wykorzystane zostały zgodnie  z umową na pokrycie kosztów: usługa transportowa, noclegi, wyżywienie oraz bilety wstępu.

 

Przeprowadzona kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej na wsparcie realizacji ww. zadań, pozwoliła ustalić, że przekazane środki finansowe, zostały wykorzystane zgodnie z celem na jaki je uzyskano.

W wyniku analizy przedłożonych sprawozdań stwierdzono wykonanie zadań nie wnosząc zastrzeżeń do rozliczenia dotacji za 2015 rok.

 

Wójt Gminy Mieścisko

/-/Andrzej Banaszyński

 

 

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Brzostowicz
Data utworzenia:2016-03-30 12:07:38
Wprowadził do systemu:Piotr Mnichowski
Data wprowadzenia:2016-05-31 12:07:42
Opublikował:Piotr Mnichowski
Data publikacji:2016-05-31 12:43:10
Ostatnia zmiana:2016-05-31 13:00:48
Ilość wyświetleń:645

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij