Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Mieścisko

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    Aktualne ogłoszenia (519)
        Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy (67)
            Archiwum (43)
        Ogłoszenia o sesjach Rady Miejskiej w Mieścisku - Kadencja 2024-2029 (3)
        Ogłoszenia o sesjach Rady Gminy Kadencja 2018-2024 (74)
            Archiwum (77)
        Archiwum ogłoszeń (322)
            Gimnazjum (0)
                Statut (1)
                Regulamin (1)
                Uchwały (0)

Zamówienia publiczne
    Przetargi (1)
        Modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej w Mieścisku oraz rewitalizacja boisk sportowych (9)
        Budowa Ośrodka Zdrowia w Mieścisku (7)
    Plan zamówień publicznych (5)
    Archiwalne (0)
        Przetargi nieograniczone (1)
            Otwarte (0)
            Zamknięte (1)
                2018 rok (0)
                    Przetarg nieograniczony - Świadczenie usług cateringowych dla szkoły podstawowej i przedszkola w Mieścisku w 2018 roku (3)
                    Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Mieścisko w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r . (3)
                2017 rok (0)
                    Przetarg nieograniczony na świadczenie usług cateringowych dla Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Mieścisku w okresie luty-czerwiec 2018 r. (3)
                    Przetarg nieograniczony - Świadczenie usług cateringowych dla szkoły podstawowej i przedszkola w Mieścisku w 2018 roku (2)
                    Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa dróg w Mieścisku" (3)
                    "Przebudowa drogi w miejscowości Zbietka" (4)
                    Przetarg "Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego dróg przy budynkach mieszkalnych dz. nr 432/9 i 432/10 w Mieścisku oraz dz. nr 163/3 i 165/16 w Popowie Kościelnym" (2)
                    Przetarg nieograniczony na "Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego lokali mieszkalnych w Kłodzinie 43 i Budziejewie 11" (2)
                2016 rok (0)
                    Przetarg nieograniczony na ułożenie nawierzchni asfaltowych na drogach wewnętrznych i dojazdowych do pól na terenie Gminy Mieścisko (2)
                        Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
                    Przetarg nieograniczony na świadczenie usług cateringowych dla szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola w Mieścisku w 2017 roku (2)
                    Przetarg nieograniczony na wykonanie otworu studziennego - studni zastępczej na terenie Gminy Mieścisko (1)
                        Wyjaśnienia do SIWZ (3)
                    Przetarg nieograniczony "Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mieścisko do szkół i przedszkola od stycznia 2017r. do sierpnia 2018r." (2)
                    Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Mieścisko w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. (4)
                2015 rok (2)
                    Ułożenie nawierzchni asfaltowych na drogach wewnętrznych i dojazdowych do pól na terenie Gminy (2)
                    Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Mieścisko w okresie od 01.07.2015 do 31.12.2016 (3)
                    Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mieścisko do szkół i przedszkola od września 2015 r. do grudnia 2016 r. (1)
                2014 rok (3)
                    PRZETARG UNIEWAŻNIONY - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mieścisko (1)
                    Ułożenie nawierzchni asfaltowych na drogach wewnętrznych i dojazdowych do pól we wsiach Nieświastowice i Mieścisko (3)
                2013 rok (0)
                    Dostawa gazu płynnego propan dla ogrzewania budynków Gimnazjum w Mieścisku w 2014 r. (1)
                    Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mieścisko (1)
                    Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zbietce wraz z przebudową i dobudową sanitariatów- etap I (4)
                    Dostawa gazu płynnego propan (1)
                    Obsługa geodezyjna Gminy Mieścisko w 2013 roku (3)
                    Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mieścisko do szkół i przedszkola w 2014 roku (1)
                    Świadczenie usług cateringowych dla szkół i przedszkola na terenie Gminy Mieścisko w 2014 roku (1)
                    Ułożenie nawierzchni asfaltowych na drogach dojazdowych do pól na terenie Gminy Mieścisko (3)
                do 2012 roku (39)
                    Przebudowę nawierzchni chodnika i utwardzenie miejsc parkingowych (4)
                    Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Żabiczyn (6)
                    Przetarg na dostawę paliw w 2011 roku (2)
                    MOJE BOISKO - ORLIK 2012 we wsi Mieścisko (6)
                    Przetarg nieograniczony na obsługę geodezyjną (2)
                    Przetarg na przebudowa chodnika w miejscowości Mieścisko (2)
                    Przetarg - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieścisku - etap I (33)
                    Przetarg - remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żabiczynie (1)
                    Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mieścisko do szkół i przedszkola w 2013 roku (5)
                    Przetarg - remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Kłodzinie (2)
                    Przetarg na dostawę energii elektrycznej (3)
                    Świadczenie usług cateringowych dla szkół i przedszkola na terenie Gminy Mieścisko w 2013 roku (2)
                    Przebudowa kotłowni olejowych na opalane gazem ziemnym w budynkach użyteczności publicznej (2)
                    Dostawa gazu płynnego propan w ilości 20.000 litrów dla potrzeb ogrzania budynków Gimnazjum w Mieścisku (1)
            Rozstrzygnięte (63)
                UŁOŻENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ NA DRODZE WEWNĘTRZNEJ W POPOWIE KOŚCIELNYM ORAZ PLACU POSTOJOWYM W MIEŚCISKU (0)
                    PRZETARG NIEOGRANICZONY - Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na drodze wewnętrznej w Popowie Kościelnym i placu postojowym w Mieścisku (1)
                    INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na drodze wewnętrznej w Popowie Kościelnym i placu postojowym w Mieścisku (1)
                    ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN: UŁOŻENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ NA DRODZE WEWNĘTRZNEJ W POPOWIE KOŚCIELNYM ORAZ PLACU POSTOJOWYM W MIEŚCISKU (2)
                WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA DROGACH NA TERENIE GMINY MIEŚCISKO (4)
                DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY MIEŚCISKO DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 (1)
                    Przetarg nieograniczony - DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY MIEŚCISKO DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 (2)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego (1)
                ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEŚCISKU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 (6)
                Świadczenie usług cateringowch dla szkoły podstawowej w Mieścisku w roku szkolnym 2018/2019 (4)
                PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. MIŁOSŁAWICE (4)
                Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Mieścisko w 2019 roku. (3)
                Budowa świetlicy we wsi Miłosławice w celu poprawy dostępu do infrastruktury kulturalnej (4)
                Rozbiórka istniejącego budynku Świetlicy Wiejskiej oraz budowa Świetlicy Wiejskiej w Gołaszewie (5)
                DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY MIEŚCISKO DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 (4)
                ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEŚCISKU W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 (4)
                ADAPTACJA BUDYNKU PO BYŁYM POSTERUNKU POLICJI NA OPS (6)
                ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MIEŚCISKO W OKRESIE 01.01.2020 - 31.08.2020 ROKU (5)
                PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ MIRKOWICZKI - WYBRANÓWKO - DROGA DOJAZDOWA DO PÓL (4)
                PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI MIEŚCISKO (5)
                BUDOWA BUDYNKU SANITARNO-SZATNIOWEGO W MIEŚCISKU (6)
                Przebudowa ulicy Słonecznej w Mieścisku (5)
                Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mieścisko w okresie 1.09.2020 do 31.12.2021 (5)
                DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY MIEŚCISKO DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 (6)
                ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEŚCISKU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 (4)
                UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W KWOCIE 1 000 000,00 ZŁ W ZWIĄZKU Z WYSTĘPUJĄCYM DEFICYTEM W BUDŻECIE GMINY MIEŚCISKO NA 2020 R. (7)
                Przebudowa drogi Mirkowiczki - Wybranówko - droga dojazdowa do pól (4)
                Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu domów jednorodzinnych w Popowie Kościelnym (5)
            Anulowane (4)
                "Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych do pól na terenie Gminy Mieścisko" (6)
                Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mieścisko do szkół i przedszkola od stycznia 2017r. do sierpnia 2018r. (2)
                Przetarg nieograniczony na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Mieścisko w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018 (1)
                    Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
                    Wyjaśnienia do SIWZ (2)
                    Informacja z otwarcia ofert (1)
                    Ogłoszenie o uniewżnieniu postępowania (1)
                UŁOŻENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH NA TERENIE GMINY MIEŚCISKO (0)
                    PRZETARG NIEOGRANICZONY - Ułożenie nawierzchni bitumicznych na drogach na terenie gminy Mieścisko (1)
                    INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Ułożenie nawierzchni bitumicznych na drogach na terenie gminy Mieścisko (1)
                    ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Ułożenie nawierzchni bitumicznych na drogach na terenie gminy Mieścisko (3)
                Adaptacja budynku po byłym Posterunku Policji na Ośrodek Pomocy Społecznej (4)
                Adaptacja budynku po byłym Posterunku Policji na OPS (4)
                ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEŚCISKU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 (4)
        Przetargi poniżej 30000 euro - ogłoszenia (0)
            Zakup samochodu osobowo - dostawczego typu FURGON 3,5Mg dla ZAZ Gołaszewo (2)
            Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Mieścisko na lata 2017-2023 (2)
            Rozstrzygnięte (0)
            Archiwum (0)
        Przetargi poniżej 14000 euro - ogłoszenia (0)
            Rozstrzygnięte (7)
            Archiwum (0)
                Remont Przedszkola "Leśne Ludki" w Mieścisku (1)
                Zakup silnika samochodowego do Fiata Ducato (1)
                Dostawa frezu asfaltowego zestawem samochodowym o ład. 30 ton (1)
                Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy itp. (1)
                Obsługa geodezyjna Gminy Mieścisko na 2014 r. (1)
                Szacowanie nieruchomości Gminy Mieścisko w 2014 r. (1)
                Usługi odśnieżania na terenie Gminy Mieścisko (1)
                Wykonanie oznakowania drogowego w miejscowości Mieścisko (1)
                Przebudowa chodnika przy ulicy Polnej w Mieścisku (2)
                Obsługa geodezyjna Gminy Mieścisko w 2013 roku (1)

WYBORY
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca 2024 r. (7)
    Wybory samorządowe 2024 (37)
    Wybory Parlamentarne 2023 (15)
    Wybory do Izb Rolniczych 2023 r. (2)
    Wybory ławników 2024-2027 (4)
    Postanowienie Komisarza Wyborczego (1)
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy Mieścisko - 13.06.2021 r. (27)
    Wybory Prezydenta RP 2020 (24)
    Wybory Parlamentarne 2019 (15)
    Wybory ławników 2020-2023 (1)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 - 26.05.2019 r. (16)
    Wybory samorządowe 2018 (32)
    Wybory Parlamentarne 2015 (11)
    Referendum Ogólnokrajowe 2015 (10)
    Wybory ławników 2016-2019 (1)
    Wybory Prezydenta RP 2015 (17)
    Wybory samorządowe 2014 (21)
    Wybory - archiwalne (0)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 - 25.05.2014 r. (6)
        Sejm i Senat RP 2011 (8)
        Wybory ławników sądów powszechnych 2011 (7)
        Wybory uzupełniające do Senatu RP 2011 (2)
        Wybory samorządowe 2010 (1)
            Informacje i komunikaty (4)
            Obwieszczenia (4)
            Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej (2)
        Prezydent RP w 2010 (5)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego - 7.06.2009 r. (5)
        Wybory uzupełniające do Rady Gminy Mieścisko - 20.01.2008 r. (10)
        Sejm i Senat RP 2007 (3)
        Wybory samorządowe 2006 (0)
            Informacje i komunikaty (8)
            Obwieszczenia (5)
            Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej (7)
        Sejm i Senat RP 2005 (1)
        Prezydent RP w 2005 (1)

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku
    Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku (5)

Powszechny Spis Rolny 2020
    Powszechny Spis Rolny 2020 (6)

Organy
    Rada Miejska w Mieścisku (0)
        2024-2029 (1)
            Członkowie Rady Miejskiej (0)
            Przewodnicząca Rady (0)
            Wiceprzewodniczący Rady (0)
            Komisje Rady Miejskiej (0)
                Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej (0)
                Komisja Rewizyjna (0)
                Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu (0)
                Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Samorządu (0)
                Komisja Przestrzegania Prawa, Ochrony Środowiska i Komunikacji (0)
                Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (0)
                Plany pracy Komisji (0)
            Wizytówki radnych (0)
        2018-2024 (0)
            Członkowie Rady Miejskiej (1)
            Przewodnicząca Rady (1)
            Wiceprzewodniczący Rady (1)
            Komisje Rady Miejskiej (0)
                Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej (0)
                Komisja Rewizyjna (1)
                Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu (1)
                Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Samorządu (1)
                Komisja Przestrzegania Prawa, Ochrony Środowiska i Komunikacji (1)
                Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (1)
                Plany pracy Komisji (0)
            Wizytówki radnych (1)
        2014-2018 (0)
            Członkowie Rady Gminy (1)
            Przewodnicząca Rady (1)
            Wiceprzewodniczący Rady (1)
            Komisje Rady Gminy (0)
                Komisja Rewizyjna (1)
                Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu (1)
                Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Samorządu (1)
                Komisja Przestrzegania Prawa, Ochrony Środowiska i Komunikacji (1)
                Plany pracy Komisji (0)
            Wizytówki radnych (1)
        2010-2014 (0)
            Członkowie Rady Gminy (1)
            Przewodnicząca Rady (1)
            Komisje Rady Gminy (0)
                Komisja Rewizyjna (1)
                Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu (1)
                Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Samorządu (1)
                Komisja Przestrzegania Prawa, Ochrony Środowiska i Komunikacji (1)
                Plany pracy Komisji na 2014 r. (1)
            Wizytówki radnych (1)
        Transmisja sesji na żywo (1)
        Imienne wykazy głosowań radnych (81)
        Interpelacje i zapytania radnych (0)
            LXVI sesja Rady Gminy Mieścisko - 7 czerwca 2023 r. (1)
            XXI sesja Rady Gminy Mieścisko - 8 czerwca 2020 r. (1)
            XX sesja Rady Gminy Mieścisko - 27 maja 2020 r. (1)
            VII sesja Rady Gminy Mieścisko - 24 kwietnia 2019 r. (1)
            VI sesja Rady Gminy Mieścisko - 1 kwietnia 2019 r. (2)
            V sesja Rady Gminy Mieścisko - 4 marca 2019 r. (1)
            IV sesja Rady Gminy Mieścisko - 28 stycznia 2019 r. (3)
            III sesja Rady Gminy Mieścisko - 21 grudnia 2018 r. (1)
            II sesja Rady Gminy Mieścisko - 5 grudnia 2018 r. (2)
            Interpelacje międzysesyjne (5)
        Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Mieścisku (2)
        Raport o stanie Gminy Mieścisko (4)
    Burmistrz Mieściska (0)
        Informacje podstawowe (1)
        Kontakty z mieszkańcami (1)
        Zarządzenia (0)
            2024 (44)
            2023 (102)
            2022 (160)
            2021 (159)
            2020 (158)
            2019 (149)
            2018 (65)
            2017 (81)
            2016 (99)
            2015 (97)
            2014 (54)
            2013 (41)
            2012 (63)
            2011 (51)
            2010 (41)
            2009 (32)
            2008 (19)
            2007 (44)
            2006 (57)
            2005 (49)
            2004 (7)
            2002 (1)
        Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym (0)
            za 2023 rok (1)
            za 2022 rok (1)
            za 2021 rok (1)
            za 2020 rok (1)
            za 2019 rok (1)
            za 2018/2019 rok (1)
            za 2018 rok (1)
            za 2017 rok (1)
            za 2016 rok (1)
            za 2015 rok (1)
            za 2014 rok (1)
            za 2013 rok (1)
            za 2012 rok (1)
            za 2011 rok (1)
            za 2010 rok (1)
            za 2009 rok (1)
            za 2008 rok (1)
            za 2007 rok (1)
            za 2006 rok (1)
            za 2005 rok (1)
        Raport o stanie Gminy Mieścisko (6)

Organ doradczy
    Młodzieżowa Rada Miejska (8)
    Młodzieżowa Rada Miejska w Mieścisku II kadencji 2024-2026 (6)

Prawo lokalne
    Uchwały Rady Miejskiej (0)
        Kadencja Rady 2024-2029 (2)
            Projekty uchwał (2)
        Kadencja Rady 2018 - 2024 (0)
            Uchwały Rady Gminy/Rady Miejskiej (0)
                Rok 2024 (0)
                    LXXXI sesja Rady Miejskiej w Mieścisku w dniu 17 kwietnia 2024 r. (2)
                    LXXX sesja Rady Miejskiej w Mieścisku 25 marca 2024 r. (9)
                    LXXIX sesja Rady Miejskiej w Mieścisku w dniu 26 lutego 2024 r. (8)
                    LXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mieścisku w dniu 22 stycznia 2024 r. (3)
                    LXXVII sesja Rady Miejskiej w Mieścisku - 9.01.2024 (2)
                Rok 2023 (0)
                    LXXV sesja Rady Gminy - 18.12.2023 r. (8)
                    LXXIV sesja Rady Gminy - 05.12.2023 r. (4)
                    LXXIII sesja Rady Gminy - 20.11.20223 r. (14)
                    LXXII sesja Rady Gminy - 30.10.2023 r. (7)
                    LXXI sesja Rady Gminy - 09.10.2023 r. (7)
                    LXX sesja Rady Gminy - 11.09.2023 r. (4)
                    LXIX sesja Rady Gminy - 24.08.2023 r. (3)
                    LXVIII sesja Rady Gminy - 10.07.2023 r. (8)
                    LXVII sesja Rady Gminy - 26.06.2023 r. (5)
                    LXVI sesja Rady Gminy - 07.06.2023 r. (3)
                    LXV sesja Rady Gminy - 17.05.2023r. (3)
                    LXIV sesja Rady Gminy - 24.04.2023r. (7)
                    LXIII sesja Rady Gminy - 23.03.2023r. (4)
                    LXII sesja Rady Gminy - 27.02.2023r. (8)
                    LXI sesja Rady Gminy - 23.01.2023r. (4)
                Rok 2022 (0)
                    LX sesja Rady Gminy - 19.12.2022 r. (6)
                    LIX sesja Rady Gminy - 28.11.2022 r. (12)
                    LVIII sesja Rady Gminy - 3.11.2022 r. (9)
                    LVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy - 19.10.2022 r. (1)
                    LVI sesja Rady Gminy - 10.10.2022 r. (7)
                    LV nadzwyczajna sesja Rady Gminy - 28.09.2022 r. (3)
                    LIV sesja Rady Gminy - 5.09.2022 r. (6)
                    LIII sesja Rady Gminy - 11.07.2022 r. (8)
                    LII sesja Rady Gminy - 21.06.2022 r. (5)
                    LI sesja Rady Gminy - 30.05.2022 r. (5)
                    L sesja Rady Gminy - 25.04.2022 r. (8)
                    XLIX sesja Rady Gminy - 21.03.2022 r. (8)
                    XLVIII sesja Rady Gminy - 21.02.2022 r. (4)
                    XLVII sesja Rady Gminy - 24.01.2022 r. (9)
                Rok 2021 (0)
                    XLVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy - 30.12.2021 r. (1)
                    XLV sesja Rady Gminy - 20.12.2021 r. (8)
                    XLIV sesja Rady Gminy - 29.11.2021 r. (8)
                    XLIII sesja Rady Gminy - 09.11.2021 r. (13)
                    XLII nadzwyczajna sesja Rady Gminy - 27.10.2021 r. (2)
                    XLI sesja Rady Gminy - 14.10.2021 r. (10)
                    XL sesja Rady Gminy - 06.09.2021 r. (9)
                    XXXIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy - 22.07.2021 r. (1)
                    XXXVIII sesja Rady Gminy - 01.07.2021 r. (5)
                    XXXVII sesja Rady Gminy - 14.06.2021 r. (5)
                    XXXVI sesja Rady Gminy - 31.05.2021 r. (3)
                    XXXV sesja Rady Gminy - 17.05.2021 r. (5)
                    XXXIV sesja Rady Gminy - 29.04.2021 r. (1)
                    XXXIII sesja Rady Gminy - 19.04.2021 r. (7)
                    XXXII sesja Rady Gminy - 22.03.2021 r. (8)
                    XXXI sesja Rady Gminy - 22.02.2021 r. (9)
                    XXX sesja Rady Gminy - 12.01.2021 r. (3)
                Rok 2020 (0)
                    XXIX sesja Rady Gminy - 29.12.2020 r. (2)
                    XXVIII sesja Rady Gminy - 14.12.2020 r. (6)
                    XXVII sesja Rady Gminy - 30.11.2020 r. (8)
                    XXVI sesja Rady Gminy - 26.10.2020 r. (7)
                    XXV sesja Rady Gminy - 21.09.2020 r. (8)
                    XXIV sesja Rady Gminy - 14.09.2020 r. (1)
                    XXIII sesja Rady Gminy - 13.08.2020 r. (3)
                    XXII sesja Rady Gminy - 06.07.2020 r. (10)
                    XXI sesja Rady Gminy - 08.06.2020 r. (6)
                    XX sesja Rady Gminy - 27.05.2020 r. (3)
                    XIX sesja Rady Gminy - 21.04.2020 r. (23)
                    XVIII sesja Rady Gminy - 17.03.2020 r. (5)
                    XVII sesja Rady Gminy - 25.02.2020 r. (6)
                    XVI sesja Rady Gminy - 27.01.2020 r. (5)
                Rok 2019 (0)
                    XV sesja Rady Gminy - 18.12.2019 r. (13)
                    XIV sesja Rady Gminy - 25.11.2019 r. (7)
                    XIII sesja Rady Gminy - 24.10.2019 r. (9)
                    XII nadzwyczajna sesja Rady Gminy - 23.09.2019 r. (1)
                    XI sesja Rady Gminy - 16.09.2019 r. (14)
                    X sesja Rady Gminy - 08.07.2019 r. (11)
                    IX sesja Rady Gminy - 10.06.2019 r. (6)
                    VIII sesja Rady Gminy - 15.05.2019 r. (8)
                    VII sesja Rady Gminy - 24.04.2019 r. (11)
                    VI sesja Rady Gminy - 1.04.2019 r. (6)
                    V sesja Rady Gminy - 4.03.2019 r. (8)
                    IV sesja Rady Gminy - 28.01.2019 r. (7)
                Rok 2018 (0)
                    III sesja Rady Gminy - 21.12.2018 r. (10)
                    II sesja Rady Gminy - 05.12.2018 r. (5)
                    I inauguracyjna sesja Rady Gminy - 23.11.2018 r. (3)
        Kadencja Rady 2014 - 2018 (0)
            Uchwały Rady Gminy (0)
                Rok 2018 (0)
                    XLIV sesja Rady Gminy - 07.11.2018 r. (7)
                    XLIII sesja Rady Gminy - 05.10.2018 r. (10)
                    XLII sesja Rady Gminy - 05.09.2018 r. (2)
                    XLI sesja Rady Gminy - 01.08.2018 r. (5)
                    XL sesja Rady Gminy - 28.06.2018 r. (6)
                    XXXIX sesja Rady Gminy - 06.06.2018 r. (14)
                    XXXVIII sesja Rady Gminy - 24.04.2018 r. (4)
                    XXXVII sesja Rady Gminy - 14.03.2018 r. (9)
                    XXXVI sesja Rady Gminy - 28.02.2018 r. (1)
                    XXXV sesja Rady Gminy - 15.01.2018 r. (4)
                Rok 2017 (0)
                    XXXIV sesja Rady Gminy - 27.12.2017 r. (4)
                    XXXIII sesja Rady Gminy - 13.12.2017 r. (6)
                    XXXII sesja Rady Gminy - 21.11.2017 r. (6)
                    XXXI sesja Rady Gminy - 27.10.2017 r. (12)
                    XXX sesja Rady Gminy - 23.10.2017 r. (2)
                    XXIX sesja Rady Gminy - 20.09.2017 r. (2)
                    XXVIII sesja Rady Gminy - 08.08.2017 r. (7)
                    XXVII sesja Rady Gminy - 28.06.2017 r. (10)
                    XXVI sesja Rady Gminy - 31.05.2017 r. (8)
                    XXV sesja Rady Gminy - 22.03.2017 r. (13)
                    XXIV sesja Rady Gminy - 22.02.2017 r. (7)
                Rok 2016 (0)
                    XXIII sesja Rady Gminy - 14.12.2016 r. (9)
                    XXII sesja Rady Gminy - 23.11.2016 r. (4)
                    XXI sesja Rady Gminy - 26.10.2016 r. (12)
                    XX sesja Rady Gminy - 26.08.2016 r. (9)
                    XIX sesja Rady Gminy - 25.05.2016 r. (9)
                    XVIII sesja Rady Gminy - 18.05.2016 r. (2)
                    XVII sesja Rady Gminy - 11.05.2016 r. (1)
                    XVI sesja Rady Gminy - 09.03.2016 r. (3)
                    XV sesja Rady Gminy - 17.02.2016 r. (8)
                Rok 2015 (0)
                    XIV sesja Rady Gminy - 16.12.2015 r. (9)
                    XIII sesja Rady Gminy - 04.12.2015 r. (4)
                    XII sesja Rady Gminy - 10.11.2015 r. (16)
                    XI sesja Rady Gminy - 23.09.2015 r. (6)
                    X sesja Rady Gminy - 31.07.2015 r. (7)
                    IX sesja Rady Gminy - 24.06.2015 r. (5)
                    VIII sesja Rady Gminy - 23.05.2015 r. (1)
                    VII sesja Rady Gminy - 20.05.2015 r. (12)
                    VI sesja Rady Gminy - 02.04.2015 r. (1)
                    V sesja Rady Gminy - 18.03.2015 r. (15)
                    IV sesja Rady Gminy - 04.02.2015 r. (3)
                Rok 2014 (0)
                    III sesja Rady Gminy - 19.12.2014 r. (5)
                    II sesja Rady Gminy - 05.12.2014 r. (6)
                    I sesja Rady Gminy - 27.11.2014 r. (2)
        Kadencja Rady 2010 - 2014 (0)
            Uchwały Rady Gminy (0)
                Rok 2014 (0)
                    XXXV sesja Rady Gminy - 06.11.2014 r. (2)
                    XXXIV sesja Rady Gminy - 29.10.2014 r. (13)
                    XXXIII sesja Rady Gminy - 28.08.2014 r. (6)
                    XXXII sesja Rady Gminy - 16.06.2014 r. (2)
                    XXXI sesja Rady Gminy - 28.05.2014 r. (12)
                    XXX sesja Rady Gminy - 28.02.2014 r. (13)
                Rok 2013 (0)
                    XXIX sesja Rady Gminy - 20.12.2013 r. (4)
                    XXVIII sesja Rady Gminy - 06.12.2013 r. (7)
                    XXVII sesja Rady Gminy - 30.10.2013 r. (10)
                    XXVI sesja Rady Gminy - 10.09.2013 r. (8)
                    XXV sesja Rady Gminy - 26.06.2013 r. (12)
                    XXIV sesja Rady Gminy - 17.04.2013 r. (9)
                    XXIII sesja Rady Gminy - 25.03.2013 r. (9)
                    XXII sesja Rady Gminy - 30.01.2013 r. (5)
                Rok 2012 (0)
                    XXI sesja Rady Gminy - 20.12.2012 r. (4)
                    XX sesja Rady Gminy - 14.12.2012 r. (8)
                    XIX sesja Rady Gminy - 28.11.2012 r. (10)
                    XVIII sesja Rady Gminy - 17.10.2012 r. (2)
                    XVII sesja Rady Gminy - 24.09.2012 r. (13)
                    XVI sesja Rady Gminy - 25.07.2012 r. (10)
                    XV sesja Rady Gminy - 06.06.2012 r. (14)
                    XIV sesja Rady Gminy - 27.03.2012 r. (11)
                    XIII sesja Rady Gminy - 01.02.2012 r. (6)
                Rok 2011 (0)
                    XII sesja Rady Gminy - 28.12.2011 r. (6)
                    XI sesja Rady Gminy - 28.11.2011 r. (7)
                    X sesja Rady Gminy - 26.10.2011 r. (11)
                    IX sesja Rady Gminy - 21.09.2011 r. (6)
                    VIII sesja Rady Gminy - 04.08.2011 r. (2)
                    VII sesja Rady Gminy - 24.06.2011 r. (1)
                    VI sesja Rady Gminy - 16.06.2011 r. (11)
                    V sesja Rady Gminy - 29.03.2011 r. (8)
                    IV sesja Rady Gminy - 28.02.2011 r. (9)
                Rok 2010 (0)
                    III sesja Rady Gminy - 29.12.2010 r. (13)
                    I sesja Rady Gminy - 01.12.2010 r. (4)
        Kadencja Rady 2006 - 2010 (0)
            Uchwały Rady Gminy (0)
                Strategie (0)
                    Strategia rozwoju problemów społecznych (1)
                Rok 2010 (0)
                    XXXIV sesja Rady Gminy - 08.11.2010 r. (1)
                    XXXIII sesja Rady Gminy - 04.11.2010 r. (10)
                    XXXII sesja Rady Gminy - 28.09.2010 r. (15)
                    XXXI sesja Rady Gminy - 23.06.2010 r. (18)
                    XXX sesja Rady Gminy - 05.06.2010 r. (1)
                    XXIX sesja Rady Gminy - 14.04.2010 r. (9)
                    XXVIII sesja Rady Gminy - 17.02.2010 r. (7)
                    XXVII sesja Rady Gminy - 06.01.2010 r. (6)
                Rok 2009 (0)
                    XXVI sesja Rady Gminy - 18.12.2009 r. (7)
                    XXV sesja Rady Gminy - 28.10.2009 r. (7)
                    XXIV sesja Rady Gminy - 29.09.2009 r. (6)
                    XXIII sesja Rady Gminy - 30.07.2009 r. (8)
                    XXII sesja Rady Gminy - 09.06.2009 r. (8)
                    XXI sesja Rady Gminy - 28.05.2009 r. (4)
                    XX sesja Rady Gminy - 17.04.2009 r. (3)
                    XIX sesja Rady Gminy - 25.03.2009 r. (8)
                    XVIII sesja Rady Gminy - 19.02.2009 r. (5)
                Rok 2008 (0)
                    XVII sesja Rady Gminy - 17.12.2008 r. (16)
                    XVI sesja Rady Gminy - 29.10.2008 r. (8)
                    XV sesja Rady Gminy - 30.09.2008 r. (1)
                    XIV sesja Rady Gminy - 20.08.2008 r. (7)
                    XIII sesja Rady Gminy - 25.06.2008 r. (4)
                    XII sesja Rady Gminy - 28.03.2008 r. (10)
                    XI sesja Rady Gminy - 15.02.2008 r. (5)
                Rok 2007 (0)
                    X sesja Rady Gminy - 18.12.2007 r. (14)
                    IX sesja Rady Gminy - 30.10.2007 r. (11)
                    VIII sesja Rady Gminy - 12.09.2007 r. (11)
                    VII sesja Rady Gminy - 29.06.2007 r. (9)
                    VI sesja Rady Gminy - 20.06.2007 r. (2)
                    V sesja Rady Gminy - 25.04.2007 r. (3)
                    IV sesja Rady Gminy - 29.03.2007 r. (17)
                Rok 2006 (0)
                    III sesja Rady Gminy - 15.12.2006 r. (11)
                    II sesja Rady Gminy - 05.12.2006 r. (7)
                    I sesja Rady Gminy - 24.11.2006 r. (4)
        Kadencja Rady 2002 - 2006 (0)
            Uchwały Rady Gminy (0)
                Strategia rozwoju (2)
                Rok 2006 (0)
                    XXXII sesja Rady Gminy - 26.10.2006 r. (5)
                    XXXI sesja Rady Gminy - 27.09.2006 r. (12)
                    XXX sesja Rady Gminy - 24.07.2006 r. (3)
                    XXIX sesja Rady Gminy - 22.06.2006 r. (11)
                    XXVIII sesja Rady Gminy - 11.04.2006 r. (9)
                    XXVII sesja Rady Gminy - 16.03.2006 r. (6)
                    XXVI sesja Rady Gminy - 27.01.2006 r. (11)
                    Projekty (1)
                Rok 2005 (0)
                    XXV sesja Rady Gminy - 20.12.2005 r. (9)
                    XXIV sesja Rady Gminy - 24.11.2005 r. (11)
                    XXIII sesja Rady Gminy - 06.10.2005 r. (11)
                    XXII sesja Rady Gminy - 09.08.2005 r. (4)
                    XXI sesja Rady Gminy - 08.07.2005 r. (4)
                    XX sesja Rady Gminy - 24.06.2005 r. (10)
                    XIX sesja Rady Gminy - 12.04.2005 r. (6)
                    XVIII sesja Rady Gminy - 28.02.2005 r. (15)
                Rok 2004 (0)
                    XVII sesja Rady Gminy - 28.12.2004 r. (1)
                    XII sesja Rady Gminy - 06.04.2004 r. (2)
                    XI sesja Rady Gminy - 03.02.2004 r. (2)
                Rok 2003 (0)
                    IX sesja Rady Gminy - 27.11.2003 r. (1)
                    VIII sesja Rady Gminy - 28.10.2003 r. (1)
                    VII sesja Rady Gminy - 12.09.2003 r. (1)
                Rok 2002 (0)
                    III sesja Rady Gminy - 19.12.2002 r. (1)
        Projekty uchwał (69)
            Archiwum (9)
        Rejestr uchwał (0)
    Protokoły z sesji Rady Miejskiej (0)
        Kadencja Rady 2024 - 2029 (0)
        Kadencja Rady 2018 - 2024 (0)
            Protokoły z sesji (80)
        Kadencja Rady 2014 - 2018 (0)
            Protokoły z sesji (39)
        Kadencja Rady 2010 - 2014 (0)
            Protokoły z sesji (34)
            Pozostałe protokoły (0)
        Kadencja Rady 2006 - 2010 (0)
            Protokoły z sesji (33)
            Pozostałe protokoły (1)
        Kadencja Rady 2002 - 2006 (0)
            Protokoły z sesji (15)
            Pozostałe protokoły (2)
    BUDŻET MIASTA i GMINY MIEŚCISKO (19)
        Wykonanie budżetu (0)
            2024 (1)
            2023 (5)
            2022 (5)
            2021 (6)
            2020 (2)
            2019 (2)
            2018 (2)
            2017 (2)
            2016 (1)
            2015 (2)
            2014 (1)
            2013 (1)
            2012 (1)
            2011 (2)
            2010 (2)
            2009 (2)
            2008 (1)
            2007 (4)
            2006 (4)
            2005 (1)
        Opinie i wystąpienia pokontrolne RIO (60)
        Projekt budżetu (0)
            Rok 2024 (5)
            Rok 2023 (5)
            Rok 2022 (5)
            Rok 2021 (2)
            Rok 2020 (6)
            Rok 2019 (2)
            Rok 2018 (2)
            Rok 2017 (2)
            Rok 2016 (2)
            Rok 2015 (2)
            Rok 2014 (2)
            Rok 2013 (1)
            Rok 2012 (1)
            Rok 2011 (1)
            Rok 2010 (1)
            Rok 2008 (1)
            Rok 2009 (1)
            Rok 2007 (1)
        Sprawozdania - Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS (0)
            Rok 2024 (1)
            Rok 2023 (0)
                I kwartał (1)
                II kwartał (1)
                III kwartał (1)
                IV kwartał (3)
            Rok 2022 (0)
                IV kwartał (1)
                III kwartał (1)
                II kwartał (1)
                I kwartał (1)
            Rok 2021 (0)
                IV kwartał (1)
                III kwartał (1)
                II kwartał (1)
                I kwartał (1)
            Rok 2020 (0)
                IV kwartał (1)
                III kwartał (1)
                II kwartał (1)
                I kwartał (1)
            Rok 2019 (0)
                IV kwartał (1)
                III kwartał (1)
                II kwartał (1)
                I kwartał (1)
            Rok 2018 (0)
                IV kwartał (1)
                III kwartał (1)
                II kwartał (1)
                I kwartał (1)
            Rok 2017 (0)
                IV kwartał (1)
                III kwartał (1)
                II kwartał (1)
                I kwartał (1)
            Rok 2016 (0)
                IV kwartał (1)
                III kwartał (1)
                II kwartał (1)
                I kwartał (1)
            Rok 2015 (0)
                IV kwartał (1)
                III kwartał (1)
                II kwartał (1)
                I kwartał (1)
            Rok 2014 (0)
                IV kwartał (1)
                III kwartał (1)
                II kwartał (1)
                I kwartał (1)
            Rok 2013 (0)
                IV kwartał (1)
                III kwartał (1)
                II kwartał (1)
                I kwartał (1)
            Rok 2012 (0)
                IV kwartał (1)
                III kwartał (1)
                II kwartał (5)
                I kwartał (5)
            Rok 2011 (20)
            Rok 2010 (37)
            Rok 2009 (40)
            Rok 2008 (35)
            Rok 2007 (20)
        Sprawozdanie finasowe za 2023 rok (1)
        Sprawozdania finansowe za 2022 rok (1)
        Sprawozdania finansowe za 2021 rok (1)
        Sprawozdania finansowe za 2020 rok (1)
        Sprawozdania finansowe za 2019 rok (1)
        Sprawozdania finansowe za 2018 rok (1)
    Podatki i opłaty lokalne (1)
        Rok 2024 (1)
        Rok 2023 (1)
        Rok 2022 (1)
        Rok 2021 (1)
        Rok 2020 (1)
        Rok 2019 (1)
        Rok 2018 (1)
        Rok 2017 (1)
        Rok 2016 (1)
        Rok 2015 (1)
        Rok 2014 (1)
        Rok 2013 (1)
        Rok 2012 (1)
        Rok 2011 (1)
        Rok 2010 (1)
        Rok 2009 (1)
        Rok 2008 (1)
        Rok 2007 (1)
        Rok 2006 (1)
        FORMULARZE DO POBRANIA (2)
    Opłata skarbowa (1)
    Statut Gminy Mieścisko (1)
    Plany zagospodarowania przestrzennego (14)
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieścisko. (1)
    Gminna Ewidencja Zabytków (1)
    Elektroniczne dzienniki urzędowe (1)
    Rejest aktów prawa miejscowego (3)

Gmina
    Jednostki organizacyjne (0)
        Szkoła Podstawowa w Mieścisku (1)
            Statut (1)
            Regulaminy (1)
            Uchwały (0)
        Przedszkole "Leśne Ludki" (1)
            Statut (1)
            Regulamin (1)
            Uchwały (0)
        Biblioteka Publiczna im. Czesława Chruszczewskiego w Mieścisku (1)
            Statut (1)
            Regulamin (1)
            Uchwały (0)
            Sprawozdania (1)
            Program działania Gminnej Biblioteki Publicznej (2)
        Ośrodek Pomocy Społecznej (3)
            Ogłoszenia (21)
                500+ (1)
                Archiwum (8)
            Informacje (0)
                Projekt systemowy "Chcę i mogę pracować" (5)
                Sprawozdanie z działalności (8)
            Załatwianie spraw (1)
            Budżet (4)
            Statut (2)
            Regulamin pracy (1)
            Schemat organizacyjny (1)
                Pracownicy (1)
            Regulamin organizacyjny (1)
            Strategia rozwiązywania problemów społecznych (2)
            Elektroniczna skrzynka podawcza (1)
            Archiwum (35)
        Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie (1)
            Statut (1)
            Regulamin (0)
            Uchwały (2)
            Sprawozdania (1)
        Centrum Usług Wspólnych (1)
            Statut (1)
    Jednostki pomocnicze (0)
        Sołectwa (2)
            Budziejewko (2)
            Budziejewo (2)
            Gołaszewo (2)
            Gorzewo (2)
            Jaroszewo Drugie (2)
            Jaroszewo Pierwsze (2)
            Jaworówko (2)
            Kłodzin (2)
            Miłosławice (2)
            Mirkowice (2)
            Nieświastowice (3)
            Piastowice (2)
            Pląskowo (2)
            Podlesie Kościelne (2)
            Podlesie Wysokie (2)
            Popowo Kościelne (3)
            Sarbia (2)
            Wiela (2)
            Zakrzewo (2)
            Zbietka (2)
            Żabiczyn (2)
        Statuty sołectw Gminy Mieścisko (1)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (1)
    Strategie Miasta i Gminy Mieścisko (4)
    Programy, plany, regulaminy (7)
    Mienie komunalne (0)
        Majątek gminny (8)
    Dług publiczny (0)
        2022 (1)
        2021 (4)
        2020 (4)
        2019 (4)
        2018 (4)
        2017 (4)
        2016 (4)
        2015 (4)
        2014 (4)
        2013 (1)
        2012 (4)
        2011 (4)
        2010 (4)
        2009 (4)
        2008 (8)
        2007 (8)
        2006 (7)
        2005 (4)
        2004 (1)
    Pomoc publiczna (0)
        Pomoc de minimis (0)
            2022 rok (1)
            2023 rok (1)
        Wykaz osób którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty (0)
            2023 rok (1)
            2022 rok (1)
            2021 rok (1)
            2020 rok (1)
            2019 rok (1)
            2018 rok (2)
            2017 rok (2)
            2016 rok (1)
            2015 rok (1)
            2014 rok (1)
            2013 rok (1)
            2012 rok (1)
            2011 rok (1)
            2010 rok (1)
            2009 rok (4)
            2008 rok (2)
            2007 rok (1)
            2006 rok (1)
            2005 rok (1)
    Ciężar publiczny (0)
        2022 (1)
        2021 (4)
        2020 (4)
        2019 (4)
        2018 (4)
        2017 (4)
        2016 (4)
        2015 (4)
        2014 (4)
        2013 (1)
        2012 (4)
        2011 (4)
        2010 (4)
        2009 (4)
        2008 (4)
    Informacje o środowisku i jego ochronie (0)
        Publiczny dostępny wykaz danych (0)
            Program Ochrony Środowiska (1)
            Plan Gospodarki Odpadami (1)
            Strategia Gminy Mieścisko (1)
            Wykaz - karty informacyjne o środowisku (1)
        O wykazie (1)
        Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie (1)
        Pliki do pobrania (3)
        Ogłoszenia (0)
            2024 (4)
            2023 (22)
            2022 (0)
                Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 65 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 10/1, 10/2, 12/3, 12/4, 14/3, 14/4 i 14/5, obręb 0005 Zakrzewo, gmina Mieścisko (5)
                Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Wiela, gmina Mieścisko (3)
                Budowa farmy fotowoltaicznej na nieruchomości obejmującej działki ewidencyjne nr 83/1, 100, 172, 204/2, 221, 207/1, 52, 53/1, 54, 55, 201 obręb Mirkowice (4)
                Budowa farmy fotowoltaicznej "GOŁASZEWO" o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianego do realizacji na działce nr ew. 120 w miejscowości Gołaszewo (1)
                Realizacja węzła betoniarskiego oraz zorganizowanie miejsca zbierania i przetwarzania odpadów na terenie działki nr 647/1 i 647/3 obręb Mieścisko, w miejscowości Wiela (1)
                Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Gorzewo (dz. nr 29, 30, 31) i Wiela (dz. nr 68), gmina Mieścisko (1)
                Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 8 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych nr 26/24 i 38 obręb Żabiczyn, gmina Mieścisko (1)
                Rozbudowa sieci wodociągowej położonej w miejscowości Popowo Kościelne na terenie działek o nr ewid. 78, 136/2, 183/1, 189/3, 525, 529, gmina Mieścisko. (2)
                Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 45 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 170, 171, 172, 173, 177, 178, 179, 184/1, 185, 186/2, 187, 236 w obrębie Miłosławice w gminie Mieścisko w powiecie wągrowieckim (6)
                Budowa w obrębie Jaworówko dz. nr 26, gmina Mieścisko elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 12 MW (1)
            2021 (0)
                Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Piastowice i Gółka na terenie działek o nr ewid. 57, 60, 21 obręb Gołaszewo oraz 35, 49 obręb Piastowice, gmina Mieścisko (3)
                Eksploatacja odkrywkowa - kruszywa naturalnego ze złoża zlokalizowanego na działkach oznaczonych numerem geodezyjnym 21/1 i 21/2 obręb Gorzewo w miejscowości Gorzewo (3)
                Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW (działka nr 20/6 obręb Zbietka) wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączami do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia (3)
                Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. nr 44, obręb Jaworówko, gmina Mieścisko, powiat wągrowiecki (4)
                Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 25 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 1/1, 4, 38/2, 44, 51/1 i 51/5, obręb Piastowice, gmina Mieścisko (1)
                Przebudowa istniejących budynków na działce nr 14, obręb Jaworówko, gmina Mieścisko (1)
                Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 11 w obrębie Mieścisko, gmina Mieścisko (3)
                Budowa elektrowni słonecznej Mieścisko 1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 661/3 i 661/4 obręb 0008, w miejscowości Mieścisko (1)
                Wykonanie studni wchodzącej w skład ujęcia o głębokości owyżej 100 m oraz wydajności nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę na działce nr 371/2 w miejscowości Mieścisko. (1)
            2020 (0)
                Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2 MWp, dz. ew nr 130 obręb Kłodzin I, Gmina Mieścisko (3)
                Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ewid. 5, 6, obręb Miłosławice , położonych w gminie Mieścisko. (3)
                Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW, na dz. nr 66 obręb Kłodzin I, gmina Mieścisko (1)
                Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 53MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach ewidencyjnych nr 196/2, 194, 195 obręb Miłosławice, gmina Mieścisko. (3)
                Przebudowa odcinka drogi gminnej Mirkowice-Mirkowiczki, działki nr ewid. 186, 191, 202, obręb Mirkowice (5)
                Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 190, 241, obręb Miłosławice (5)
                Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dz. nr 221, 222, obręb Miłosławice (5)
                Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, dz. nr 182, 181/1, 180/2, obręb Miłosławice (3)
                Budowa drogi gminnej na odcinku Mirkowiczki - Wybranowo (granica gminy), dz. ewid. 143,145 obręb Mirkowice dz. nr 38 obr. Zakrzewo (2)
                Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 58, 59/1 obręb Gołaszewo, Gmina Mieścisko (3)
                Budowa hali magazynowej z wydzieloną częścią konfekcyjną oraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą także istniejącą część zakładu Serpol Cosmetics (3)
                Budowa farmy fotowoltaicznej Kłodzin 40 o łącznej mocy do 120 MWp w obrębie ewidencyjnym Kłodzin I (5)
                Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 23/1 w miejscowości Miłosławice, gmina Mieścisko (2)
                Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 23/3 w miejscowości Miłosławice, gmina Mieścisko (2)
                Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 162 w miejscowości Miłosławice, gmina Mieścisko (2)
                Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 149, 150, 151 w miejscowości Miłosławice gmina Mieścisko (3)
                Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce ewid. numer 225 obręb 0011 Miłosławice (3)
                Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 150 MW dz. nr 25 i 30 obręb Jaworówko (3)
                Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW dz. nr 106/1, 89/1, 90/3 obręb Gorzewo (5)
                Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW dz. nr 661/11, 661/9 obręb Mieścisko (3)
                Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 55 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach ewidencyjnych nr 434/3, 736/2, 437/4, 737/2, 758, 734/4 obręb 0008 Mieścisko (3)
                Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce ewidencyjnej nr 622 obręb 008 Mieścisko (3)
                Budowa farmy fotowoltaicznej Kłodzin 40 o łącznej mocy do 50 MWp w obrębie ewidencyjnym Kłodzin I, dz. nr 111, 114, 131, 133/1, 2, 3, 5, 64, 65, 67/1, 68/1, 68/2, 68/3, 68/4, 71/7, 77, 78/1, 79 gmina Mieścisko (3)
                Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach ewidencyjnych nr 121, 125 obręb 0018 Gołaszewo, gmina Mieścisko (4)
                Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid. 81/1, obręb Miłosławice, położonej w gminie Mieścisko (2)
            2019 (0)
                Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie terenie działki nr ewid. 80/1 obręb Miłosławice, położonej w gminie Mieścisko (3)
                Budowa fermy drobiu (13)
                Budowa urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych na potrzeby technologiczne i przeciwpożarowe (4)
            2018 (0)
                Budowa bukaciarni Sarbia (4)
                Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (4)
                Produkcja regranulatów z tworzyw sztucznych (3)
                Rozbudowa zakładu Serpol-Cosmetics o dwa budynki magazynowe (3)
                Plan zagospodarowania przestrzennego (0)
                    Budowa przychodni lekarskiej w Mieścisku na działce o nr ewid. 434/22, obręb Mieścisko, gm. Mieścisko (2)
                    Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gołaszewo, na działce nr ewid. 113, obręb Gołaszewo, gm. Mieścisko (3)
                    Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Mieścisku, ul. Baczyńskiego oraz ul. Krasickiego, na działkach nr ewid. 977, 978, obręb geodezyjny Mieścisko, gm. Mieścisko (2)
                    Budowa drogi gminnej na odcinku Mirkowiczki-Wybranowo (granica gminy), dz. nr ewid. 145, obręb Mirkowice, dz. nr ewid. 38, obręb Zakrzewo, gm. Mieścisko (1)
                    Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV - budowa słupa linii napowietrznej SN 15kV, budowa linii kablowej SN 15kV, dz. nr ewid. 402/1, 423/1, 423/3, 424/3, 425/2, 426/2, 1059, obręb Mieścisko, gm. Mieścisko (3)
                    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Popowo Kościelne II (1)
                    Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. o nr ewid. 879, 979, 878, 981, 891, 983, obręb Mieścisko, gm. Mieścisko (2)
        Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mieścisko na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027 (1)
    Oferty inwestycyjne (1)
    Informacje o Gminie Mieścisko (6)
    Kalendarz imprez (0)
        2024 rok (1)
        2023 rok (1)
        2022 rok (1)
        2020 rok (1)
        2015 rok (1)
        2014 rok (1)
        2012 rok (1)
        2011 rok (1)
    Leśnictwo, łowiectwo (5)
    Informacje o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (0)
        Ogłoszenia (0)
            2024 (2)
            2023 (25)
            2022 (0)
                Utworzenie punktu obsługi klienta oraz dostosowanie budynku Urzędu Gminy Mieścisko do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami na działkach o nr ewid. 332/1 oraz 332/4, obręb Mieścisko, gm. Mieścisko (3)
                Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Budziejewko, gmina Mieścisko (1)
                Przebudowa starej przepompowni na Stację Biwakową Tumidaj i punkt edukacyjny na działkach o nr ewid. 71 oraz 66, obręb Zakrzewo (3)
                Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 27, 3/23 i 3/19, obręb Gorzewo, gm. Mieścisko (2)
                Budowa linii energetycznej kablowej podziemnej SN wraz z równolegle ułożoną rurą OPTO na działkach o nr ewid. 527, 528, 526, 521, 522, 524, obręb Łopienno, gm. Mieleszyn, działkach nr ewid. 51/1, 51/2, 49, 47/14, obręb Piastowice, gm. Mieścisko oraz na działkach o nr ewid. 232/4, 232/3, obręb Miłosławice, gm. Mieścisko (1)
                Budowia biogazowni rolniczej do 0,5 MW na części działki o nr ewid. 2/9, obręb geodezyjny Zakrzewo, gm. Mieścisko (2)
                Budowa sieci kanalizacyjnej na działkach o nr ewid. 1016/7, 1016/1, 803, 438/2, 438/1, 667, 623, 624, 629/7, 1046/2, 645, 644/2, 718, 698/1, 706/11, obręb Mieścisko (2)
                Przebudowa i rozbudowa placu zabaw oraz budowa, przebudowa i rozbudowa boisk rekreacyjnych na działce 1046/2 w m. Wiela, obręb Mieścisko, gm. Mieścisko (2)
                Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 24, 98/1, 98/2 oraz 98/3, obręb Zbietka, gm. Mieścisko (1)
                Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami na części działek nr ewid. 1016/7, 803, 438/2, obręb Mieścisko, na działce nr ewid. 438/1 obręb Mieścisko, gmina Mieścisko, na części działek nr ewid. 2, 94, 48, 49, 81, 120, obręb Wiela oraz na działkach nr ewid. 114, 121, 19, obręb Wiela, gmina Mieścisko (1)
                Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 101, 102, 131, 132, 133, 117, 137/2, obręb Gołaszewo, gm. Mieścisko (1)
                Budowa sieci wodociągowej w Zbietce na działkach o nr ewid. 24, 98/1, 98/2 oraz 98/3 (1)
                Budowa placu zabaw w Mieścisku na działce o nr ewid. 879, obręb Mieścisko, gm. Mieścisko (1)
            2021 (0)
                Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Piastowice i Gółka na działkach o nr ewid. 57, 60, 21, obręb Gołaszewo oraz 35, 49, obręb Piastowice, gm. Mieścisko (3)
                Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Mieściska, na działkach o nr ewid. 529/6 oraz 553/5, obręb Mieścisko, gm. Mieścisko (3)
                Rewitalizacja Parku św. Huberta w Mieścisku, na działce o nr ewid. 434/23, obręb Mieścisko, gm. Mieścisko (2)
                Budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego na działce o nr ewid. 528/2, obręb Mieścisko, gm. Mieścisko (3)
                Przebudowa placu zabaw oraz budowa urządzenia siłowni zewnętrznej na działce o nr ewid. 34/2, obręb Żabiczyn, gm. Mieścisko (3)
                Budowa farmy fotowoltaicznej Kłodzin 40 o łącznej mocy do 50 MWp w obrębie ewidencyjnym Kłodzin I, dz. nr 111, 114, 131, 133/1, 2, 3, 5, 64, 65, 67/1, 68/1, 68/2, 68/3, 68/4, 71/7, 77, 78/1, 79 gmina Mieścisko (2)
                Budowa kablowej linii SN dla Elektrowni Słonecznej Jaworówko na działkach o nr ewid. 58, 46, 23, 29, obręb Jaworówko oraz działkach o nr ewid. 227, 230, 231, 232/3, obręb Miłosławice (3)
                Budowa kurnika na działce o nr ewid. 4/13, obręb geodezyjny Zakrzewo, gm. Mieścisko (1)
                Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ewid. 153, obręb Zbietka, gm. Mieścisko oraz dz. nr ewid. 124, obręb Łaziska (6)
                Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 1/1, 4, 38/2, 44, 51/1, 51/5, obręb Piastowice (1)
    Spółki komunalne (0)
        Aquanet Mieścisko sp. z o.o. (1)
        MSOK Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych (1)
        SIM KZN Wielkopolska (2)
    Gospodarka odpadami komunalnymi (8)
        Analiza gospodarki odpadami komunalnymi (3)
        Rejestr Działalności Regulowanej (2)
        Dokumenty do pobrania (1)
    Ocena jakości wody (0)
        2024 (1)
        2023 (1)
        2022 (2)
        2021 (2)
    Opłata za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (1)
    CEEB (1)
    Rejestr decyzji o warunkach zabudowy (1)

Urząd Miejski w Mieścisku
    Dane teleadresowe (1)
    Struktura organizacyjna (1)
    Wykaz pracowników (1)
    ISO (1)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (2)
    Rejestr Instytucji Kultury (1)
    Regulamin pracy urzędu (1)
    Regulamin Organizacyjny Urzędu (1)
    Kodeks etyczny pracowników (1)
    Stanowiska (0)
        Urząd Miejski (0)
            Burmistrz Mieściska (1)
            Skarbnik Mieściska (1)
            Sekretarz Mieściska (1)
            Kierownik USC (1)
            Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury (1)
            Kierownik Referatu Ochrony Środowiska (1)
            Z-ca Kierownika USC (1)
            Inspektor ds. księgowości budżetowej (1)
            Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych (1)
            Inspektor ds. Promocji i Kultury (1)
            Inspektor ds.zasobów komunalnych (1)
            Inspektor ds. mieszkaniowych zasobów komunalnych (1)
            Inspektor ds. obywatelskich (1)
            Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa (1)
            Inspektor ds. oświaty i kultury fizycznej (1)
            Inspektor ds. obsługi organów gminy (1)
            Inspektor ds. obsługi sekretariatu (1)
            Radca prawny (1)
            Inspektor ds. księgowości podatkowej (1)
            Inspektor ds. bezpieczeństwa publicznego (1)
            Inspektor ds. informatycznych (1)
            Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej (1)
            Inspektor ds. gospodarki odpadami (1)
            Podinspektor ds. dróg, transportu, gospodarki wodno-ściekowej (1)
            Inspektor ds. pracowniczych i wynagrodzeń (1)
            Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i infrastruktury (1)
            Inspektor ds. sprawozdawczości i rozliczeń (1)
            Podinspektor ds. egzekucji podatków i opłat (1)
    Kontrole (0)
        Rejestr przeprowadzonych kontroli (1)
        Dokumentacja przebiegu kontroli (1)
        Ogólny schemat procedury kontroli przedsiębiorców przeprowadzanych przez Wójta Gminy Mieścisko (1)
    Kontrola zarządcza (2)
    Nabór pracowników i konkursy (0)
        Aktualne ogłoszenia o naborze (0)
        Konkursy (0)
        Wyniki naboru (1)
        Regulamin naboru (1)
        Archiwum ogłoszeń o naborze (4)
    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (3)

Drogi gminne
    Zimowe utrzymanie dróg (2)

Oświetlenie
    Oświetlenie gminne (1)

Oświata
    Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola "Leśne Ludki" w Mieścisku (2)
    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych (8)
    Dotacje oświatowe (0)
        2024 (1)
        2023 (4)
        2022 (3)
        2021 (2)
        2020 (2)
        2019 (3)
        2018 (5)
        2017 (3)
    Rekrutacja do szkoły i przedszkola w Mieścisku (2)
    Rejestr ewidencji szkół i placówek niepublicznych (2)
    STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE (0)

Organizacje pozarządowe
    Organizacje pożytku publicznego (12)
        Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publiczych w 2024 roku (4)
        Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku (2)
        Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku (5)
        Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku (3)
        Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku (3)
        Oferty z własnej inicjatywy organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu tej działalności (0)
    Mapa aktywności organizacji pozarządowych (0)
    Zbiórki publiczne (1)
    Koła Łowieckie (3)
    Druki do pobrania (4)

Konsultacje
    Konsultacje aktów prawa miejscowego (0)
        Podstawa prawna konsultacji (1)
        Projekty do konsultacji (2)
        Rejestr konsultacji aktów prawa miejscowego (1)
        Protokoły z konsultacji (16)
        Archiwum konsultacji (81)
    Konsultacje społeczne (0)
        Podstawa prawna konsultacji (1)
        Projekty do konsultacji (4)
        Protokoły z przeprowadzonych konsultacji społecznych (0)
            2023 (2)
            2022 (1)
    Konsultacje dotyczące Programu Rewitalizacji (3)

Petycje
    Rejestr petycji do Burmistrza Mieściska (10)
    Rejestr petycji do Rady Miejskiej w Mieścisku (1)
    Aktualne petycje (63)
    Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach (2)
    Archiwum (4)

Zgromadzenia publiczne
    Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego (1)

Oświadczenia majątkowe
    Druki - oświadczenie majątkowe (2)
    Lata 2024 - 2029 (0)
        Oświadczenia majątkowe składane w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania (0)
            Radni (0)
                Anita Bagrowska (0)
                Małgorzata Biniaszewska (0)
                Katarzyna Herra (0)
                Katarzyna Jakóbowska (0)
                Zbigniew Konwiński (0)
                Tomasz Kozłowski (0)
                Iwona Kubicka (0)
                Kacper Lipkowski (0)
                Dawid Małolepszy (0)
                Kamila Mazurek (0)
                Magdalena Mikołajczyk (0)
                Wiesława Pakulska (0)
                Elżbieta Renn (0)
                Paweł Szymański (0)
                Agata Zielińska (0)
    Lata 2018 - 2024 (0)
        Oświadczenia majątkowe (0)
            za 2023 rok (0)
                Radni (0)
                    Anita Bagrowska (1)
                    Rafał Borowiak (1)
                    Kamila Chelwing (1)
                    Tomasz Drożdżyński (1)
                    Katarzyna Jakóbowska (1)
                    Tomasz Karasiewicz (1)
                    Robert Kozłowski (1)
                    Tomasz Kozłowski (1)
                    Roman Kulczyński (1)
                    Janusz Lipkowski (1)
                    Kamila Mazurek (0)
                    Marta Mączyńska (1)
                    Marek Piwowarski (1)
                    Ryszard Rodzewicz (1)
                    Marian Witucki (1)
                Wójt Gminy (0)
                    Przemysław Renn (0)
                Sekretarz Gminy (0)
                    Alicja Kędracka (1)
                Skarbnik Gminy (0)
                    Paulina Durak (0)
                Kierownicy Jednostek Organizacyjnych (0)
                    Danuta Ciszewska (0)
                    Natalia Pałczyńska (0)
                    Irena Woźniak (0)
                    Włodzimierz Naumczyk (0)
                    Rafał Kapczyński (0)
                    Aleksandra Rataj (0)
                Pracownicy Jednostek Organizacyjnych (0)
                    Anna Jerzatek (0)
                    Anna Ratajczak (0)
                Pracownicy Urzędu (0)
            za 2022 rok (0)
                Radni (0)
                    Anita Bagrowska (1)
                    Rafał Borowiak (1)
                    Kamila Chelwing (1)
                    Tomasz Drożdżyński (1)
                    Katarzyna Jakóbowska (1)
                    Tomasz Karasiewicz (1)
                    Robert Kozłowski (1)
                    Tomasz Kozłowski (1)
                    Roman Kulczyński (1)
                    Janusz Lipkowski (1)
                    Kamila Mazurek (1)
                    Marta Mączyńska (1)
                    Marek Piwowarski (1)
                    Ryszard Rodzewicz (1)
                    Marian Witucki (1)
                Wójt Gminy (0)
                    Przemysław Renn (1)
                Sekretarz Gminy (0)
                    Alicja Kędracka (1)
                Skarbnik Gminy (0)
                    Paulina Durak (1)
                Kierownicy Jednostek Organizacyjnych (0)
                    Danuta Ciszewska (1)
                    Natalia Pałczyńska (1)
                    Irena Woźniak (1)
                    Włodzimierz Naumczyk (1)
                    Rafał Kapczyński (1)
                    Aleksandra Rataj (1)
                Pracownicy Jednostek Organizacyjnych (0)
                    Anna Jerzatek (1)
                    Anna Ratajczak (1)
                    Magdalena Dudzińska (2)
                Pracownicy Urzędu (0)
            za 2021 rok (0)
                Radni (0)
                    Anita Bagrowska (1)
                    Rafał Borowiak (1)
                    Kamila Chelwing (1)
                    Tomasz Drożdżyński (1)
                    Katarzyna Jakóbowska (1)
                    Tomasz Karasiewicz (1)
                    Robert Kozłowski (1)
                    Tomasz Kozłowski (1)
                    Roman Kulczyński (1)
                    Janusz Lipkowski (1)
                    Kamila Mazurek (1)
                    Marta Mączyńska (1)
                    Marek Piwowarski (1)
                    Ryszard Rodzewicz (1)
                    Marian Witucki (1)
                Wójt Gminy (0)
                    Przemysław Renn (1)
                Sekretarz Gminy (0)
                    Alicja Kędracka (1)
                Skarbnik Gminy (0)
                    Paulina Durak (1)
                Kierownicy Jednostek Organizacyjnych (0)
                    Danuta Ciszewska (1)
                    Natalia Pałczyńska (1)
                    Irena Woźniak (1)
                    Włodzimierz Naumczyk (1)
                    Rafał Kapczyński (1)
                    Aleksandra Rataj (1)
                Pracownicy Jednostek Organizacyjnych (0)
                    Anna Jerzatek (1)
                    Anna Ratajczak (1)
                    Magdalena Dudzińska (1)
                Pracownicy Urzędu (0)
            za 2020 rok (0)
                Radni (0)
                    Anita Bagrowska (1)
                    Rafał Borowiak (1)
                    Kamila Chelwing (1)
                    Tomasz Drożdżyński (1)
                    Katarzyna Jakóbowska (1)
                    Robert Kozłowski (1)
                    Tomasz Kozłowski (1)
                    Roman Kulczyński (1)
                    Janusz Lipkowski (1)
                    Kamila Mazurek (1)
                    Marta Mączyńska (1)
                    Marek Piwowarski (1)
                    Ryszard Rodzewicz (1)
                    Marian Witucki (1)
                Wójt Gminy (0)
                    Przemysław Renn (1)
                Sekretarz Gminy (0)
                    Alicja Kędracka (1)
                Skarbnik Gminy (0)
                    Paulina Durak (1)
                Kierownicy Jednostek Organizacyjnych (0)
                    Danuta Ciszewska (1)
                    Jadwiga Soczka (1)
                    Natalia Pałczyńska (1)
                    Irena Woźniak (1)
                    Włodzimierz Naumczyk (1)
                    Rafał Kapczyński (1)
                    Aleksandra Rataj (1)
                Pracownicy Jednostek Organizacyjnych (0)
                    Anna Jerzatek (1)
                    Anna Ratajczak (1)
                    Magdalena Dudzińska (1)
                Pracownicy Urzędu (0)
            za 2019 rok (0)
                Radni (0)
                    Anita Bagrowska (1)
                    Rafał Borowiak (1)
                    Kamila Chelwing (1)
                    Tomasz Drożdżyński (1)
                    Katarzyna Jakóbowska (1)
                    Tomasz Karasiewicz (1)
                    Robert Kozłowski (1)
                    Tomasz Kozłowski (1)
                    Roman Kulczyński (1)
                    Janusz Lipkowski (1)
                    Kamila Mazurek (1)
                    Marta Mączyńska (1)
                    Marek Piwowarski (1)
                    Ryszard Rodzewicz (1)
                    Marian Witucki (1)
                Wójt Gminy (0)
                    Przemysław Piotr Renn (1)
                Sekretarz Gminy (0)
                    Alicja Kędracka (1)
                Skarbnik Gminy (0)
                    Paulina Durak (1)
                Kierownicy Jednostek Organizacyjnych (0)
                    Danuta Ciszewska (1)
                    Jadwiga Soczka (1)
                    Irena Woźniak (1)
                    Jarosław Małecki (1)
                    Rafał Kapczyński (1)
                    Włodzimierz Naumczyk (1)
                Pracownicy Jednostek Organizacyjnych (0)
                    Anna Jerzatek (1)
                    Anna Ratajczak (1)
                    Magdalena Dudzińska (1)
                Pracownicy Urzędu (0)
            za 2018 rok (0)
                Radni (0)
                    Anita Bagrowska (1)
                    Rafał Borowiak (1)
                    Kamila Chelwing (1)
                    Tomasz Drożdżyński (1)
                    Katarzyna Jakóbowska (1)
                    Tomasz Karasiewicz (1)
                    Robert Kozłowski (1)
                    Tomasz Kozłowski (1)
                    Roman Kulczyński (1)
                    Janusz Lipkowski (1)
                    Kamila Mazurek (1)
                    Marta Mączyńska (1)
                    Marek Piwowarski (1)
                    Ryszard Rodzewicz (1)
                    Marian Witucki (1)
                Wójt Gminy (0)
                    Przemysław Piotr Renn (1)
                Sekretarz Gminy (0)
                    Alicja Kędracka (1)
                Skarbnik Gminy (0)
                    Paulina Durak (1)
                Kierownicy Jednostek Organizacyjnych (0)
                    Danuta Ciszewska (1)
                    Jadwiga Soczka (1)
                    Grażyna Witucka (2)
                    Jarosław Małecki (1)
                    Rafał Kapczyński (1)
                    Irena Woźniak (1)
                Pracownicy Jednostek Organizacyjnych (0)
                    Anna Jerzatek (1)
                    Anna Ratajczak (1)
                    Magdalena Dudzińska (1)
                Pracownicy Urzędu (0)
        Oświadczenia majątkowe składane w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania (0)
            Radni Gminy Mieścisko (0)
                Anita Bagrowska (1)
                Rafał Borowiak (1)
                Kamila Chelwing (1)
                Tomasz Drożdżyński (1)
                Katarzyna Jakóbowska (1)
                Tomasz Karasiewicz (2)
                Robert Kozłowski (1)
                Tomasz Kozłowski (1)
                Roman Kulczyński (1)
                Janusz Lipkowski (1)
                Kamila Mazurek (1)
                Marta Mączyńska (1)
                Marek Piwowarski (1)
                Ryszard Rodzewicz (1)
                Marian Witucki (1)
            Wójt Gminy Mieścisko (1)
        Oświadczenia majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji (0)
            Radni (0)
                Anita Bagrowska (1)
                Rafał Borowiak (1)
                Kamila Chelwing (1)
                Tomasz Drożdżyński (1)
                Katarzyna Jakóbowska (1)
                Tomasz Karasiewicz (1)
                Robert Kozłowski (1)
                Tomasz Kozłowski (1)
                Roman Kulczyński (1)
                Janusz Lipkowski (1)
                Kamila Mazurek (1)
                Marta Mączyńska (1)
                Marek Piwowarski (1)
                Ryszard Rodzewicz (1)
                Marian Witucki (1)
            Burmistrz Mieściska (1)
    Lata 2014 - 2018 (0)
        Oświadczenia majątkowe (0)
            za 2017 rok (0)
                Radni (0)
                    Kamila Chelwing (0)
                    Janusz Górski (0)
                    Adam Hoffmann (0)
                    Michał Kalka (0)
                    Elżbieta Kapczyńska (0)
                    Tadeusz Kozłowski (0)
                    Iwona Kubicka (0)
                    Marta Mączyńska (0)
                    Agnieszka Oelke (0)
                    Ryszard Rodzewicz (0)
                    Roman Serafiński (0)
                    Andrzej Serwatka (0)
                    Kazimierz Staroń (0)
                    Marian Witucki (0)
                    Jan Wojtyszyn (0)
                Wójt Gminy (0)
                    Andrzej Banaszyński (0)
                Sekretarz Gminy (0)
                    Alicja Kędracka (0)
                Skarbnik Gminy (0)
                    Teresa Samarzewska (0)
                Kierownicy Jednostek Organizacyjnych (0)
                    Danuta Ciszewska (0)
                    Jadwiga Soczka (0)
                    Grażyna Witucka (0)
                    Jarosław Małecki (0)
                    Rafał Kapczyński (0)
                Pracownicy Jednostek Organizacyjnych (0)
                    Anna Jerzatek (0)
                    Anna Ratajczak (0)
                    Magdalena Dudzińska (0)
                Pracownicy Urzędu (0)
        Oświadczenia majątkowe składane w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania (0)
            Radni (0)
                Kamila Chelwing (1)
                Janusz Górski (1)
                Adam Hoffmann (1)
                Michał Kalka (1)
                Elżbieta Kapczyńska (1)
                Tadeusz Kozłowski (1)
                Iwona Kubicka (1)
                Agnieszka Oelke (1)
                Ryszard Rodzewicz (1)
                Roman Serafiński (1)
                Andrzej Serwatka (1)
                Kazimierz Staroń (1)
                Marta Widzińska (1)
                Marian Witucki (1)
                Jan Wojtyszyn (1)
            Wójt Gminy (0)
                Andrzej Banaszyński (1)
        Oświadczenia majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji (0)
            Radni (0)
                Kamila Chelwing (1)
                Janusz Górski (1)
                Adam Hoffmann (1)
                Michał Kalka (1)
                Elżbieta Kapczyńska (2)
                Tadeusz Kozłowski (1)
                Iwona Kubicka (1)
                Marta Mączyńska (1)
                Agnieszka Oelke (1)
                Ryszard Rodzewicz (1)
                Roman Serafiński (1)
                Andrzej Serwatka (1)
                Kazimierz Staroń (1)
                Marian Witucki (1)
                Jan Wojtyszyn (1)
            Wójt Gminy (2)

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
    Dane teleadresowe (1)
    Skład osobowy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieścisku (1)
    Podstawy prawne (7)
    Świetlica Środowiskowa (2)
    Informacje (5)
    Wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego (1)
    Koronawirus a kryzysy w rodzinie (1)
    Działalność Punktu Konsultacyjno-Edukacyjnego dla Osób z Problemem Alkoholowym, Narkotykowym i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w czasie epidemii koronawirusa (1)

Rozkład jazdy autobusów
    Rozkład jazdy autobusów (1)

Patronat Burmistrza Mieściska
    Zarządzenie Nr 208 Wójta Gminy Mieścisko (1)
    Wniosek o objęcie Patronatu Burmistrza Mieściska (1)
    Regulamin objęcia Patronatem Burmistrza Mieściska (1)
    Sprawozdanie z imprezy objętej Patronatem Burmistrza Mieściska (1)

Niepublikowane w BIP
    Informacje i wniosek (1)

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
    Zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej (1)
    Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej (1)

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
    Nieodpłatna pomoc prawna (5)

Rewitalizacja
    Komisja Rewitalizacji (1)
    Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Mieścisko (3)
    Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia w Gminie Mieścisko poprzez kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych (1)
    Aktualny "Program rewitalizacji dla Gminy Mieścisko na lata 2017-2023" (1)
    Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu planowanego przez Gminę Mieścisko (1)
    Aktualizacja Programu Rewitalizacji dla Gminy Mieścisko na lata 2017-2023 (3)
    Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Mieścisko na lata 2017-2023 (8)
    Prezentacja (1)
    Sprawozdanie z konsultacji (1)

Inne
    Certyfikaty i nagrody (0)
        Najbardziej przyjazna gmina w województwie wielkpoloskim (1)
        Najwyższa jakość w ochronie środowiska (3)
        Sposób na Sukces (1)
        Krajowi Liderzy Innowacji (1)

WNIOSKI i inne pliki do pobrania
    Ustawy (1)
    Wnioski (63)

Turystyka / kąpieliska
    Kąpieliska (1)

Redakcja biuletynu
    Redaktorzy (1)

Dostępność
    Dostępność (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij