<>

 

 

Nazwa gminy:

 

 

 

Miasto i Gmina Mieścisko

 

 

Rodzaj:

 

Gmina miejsko-wiejska

Adres:

 

Plac Powstańców Wielkopolskich 13

Kod pocztowy:

 

62 – 290 Mieścisko

Telefon:

 

 

+ 48 (61) 42 98 010

+ 48 (61) 42 78 001

Fax:

 

+ 48 (61) 42 78 088

E-mail:

 

um@miescisko.pl

WWW:

 

 

http://www.miescisko.pl

http://www.miescisko.bip.net.pl

NIP:

 

766-189-60-08

REGON:

 

572140590

Konto bankowe:

Nr r-ku

 

Bank Spółdzielczy w Gnieźnie O/Mieścisko

02 90650006 0030 0300 0231 0001

Burmistrz Mieściska:

 

Przemysław Renn

Przewodnicząca Rady Miejskiej:

 

Agata Zielińska

Sekretarz Mieściska:

 

Alicja Kędracka

 

Skarbnik Mieściska:

 

Paulina Durak

Godziny otwarcia Urzędu Gminy:

 

Poniedziałek – 8:00 – 17:00

Wtorek – Czwartek – 7:30 – 15:30

Piątek – 7:30 – 14:30

Dane do faktury VAT:

 

 

 

 

Miasto i Gmina Mieścisko

Plac Powstańców Wielkopolskich 13

62-290 Mieścisko

NIP: 766-189-60-08

REGON: 572140590

Konto bankowe w przypadku wpłaty

z zagranicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordynator ds. dostępności

 

 

 

Inspektor danych osobowych

 

Nazwa banku:

Gospodarczy Bank Wielkopolski SA

Poznań GBW CP LPP

Adres oddziału banku:

Bank Spółdzielczy Gniezno Oddział Mieścisko

Gmina/Miasto: Mieścisko

Kod pocztowy: 62-290

Kraj: Polska

Nr konta: 02906500060030030002310001

IBAN: PL02906500060030030002310001

SWIFT:GBW CP LPP PL 02906500060030030002310001

 

Jakub Strzelecki

strzelecki@miescisko.nowoczesnagmina.pl

61 4298010

 

 

Bogdan Spętany

tel. 570 855 090

e-mail: inspektor@cbi24.pl

      

 

    obrazek

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216) w Urzędzie Gminy Mieścisko uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.

W celu złożenia wniosku do Urzędu Gminy Mieścisko konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne).

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Mieścisko: /2o52v2ysj6/skrytka lub też można odnaleźć na stronie ePUAP.gov.pl » Alfabetyczna lista spraw » Inne klasyfikacje » Klasyfikacja terytorialna » Wielkopolskie » powiat wągrowiecki » Mieścisko (gmina wiejska), dalej wybierając: Skargi, wnioski, zapytania do urzędu.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1.     Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego http://epuap.gov.pl/

2.     Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu:

w poniedziałek: 8:00 - 17:00 

od wtorku do czwartku: 7:30 - 15:30

w piątek: 7:30 - 14:30
do biura podawczego (sekretariatu)
 mieszczącego się w pokoju nr 16 w budynku przy Placu Powstańców Wielkopolskich 13 w Mieścisku, na następujących nośnikach danych:

-         Pamięć masowa USB 1.1, 2.0, 3.0.

-         Płyta CD-RW

 

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 

1.     Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych Urząd Gminy Mieścisko akceptuje formaty elektroniczne wymienione w załączniku do Rozporządzenia.

2.     Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

3.     Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Złożenie dokumentu dla użytkowników posiadających konto na platformie ePUAP.

 

 Informacja

obrazek

w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243., Dz. U. z 2012 r., poz. 986).

Od 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mieścisku, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

- e-mail na adres: um@miescisko.pl

- drogą pocztową na adres Plac Powstańców Wielkopolskich 13, 62-290 Mieścisko.