Skład osobowy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieścisku:

 

1)    Przemysław Renn - Przewodniczący; zespół ds. profilaktyki

2)    Anna Twardowska - Zastępca Przewodniczącego; zespół ds. lecznictwa

3)    Andrzej Banaszyński - Członek; zespół ds. profilaktyki

4)    Kamila Lipkowska - Członek; zespół ds. profilaktyki

5)    Romana Łukasiewicz - Członek; zespół ds. lecznictwa

6)    Andrzej Cybiński - Członek; zespół ds. lecznictwa

7)    Magdalena Mnichowska - Członek; zespół ds. kontroli punktów sprzedaży napojów

8)    Piotr Popielski - Członek; zespół ds. kontroli punktów sprzedaży napojów

9)    Rafał Borowiak - Członek; zespół ds. kontroli punktów sprzedaży napojów

 

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 18 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 19 lutego 2019 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.