Skład osobowy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieścisku:

 

1)    Przemysław Renn - Przewodniczący; zespół ds. profilaktyki

2)    Anna Twardowska - Zastępca Przewodniczącego; zespół podejmujący czynności zmierzające do orzeczenia wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu

3)    Andrzej Banaszyński - Członek; zespół ds. profilaktyki

4)    Kamila Czerwińska- Członek; zespół ds. profilaktyki

5) Przemysław Kosiba - Członek, zespół ds. profilaktyki

6)    Romana Łukasiewicz - Członek; zespół podejmujący czynności zmierzające do orzeczenia wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu

7)    Magdalena Mnichowska - Członek; zespół ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych

8)    Piotr Popielski - Członek; zespół ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych

9)     Joanna Wesołowska - Członek; zespół ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych

 

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 480 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 30 grudnia 2021r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.