ZAWIADOMIENIE

 

Z dniem 01-01-2017 r. płatności z tytułu opłaty skarbowej, winny być dokonywane bezpośrednio na konto Gminy Mieścisko przelewami lub wpłatami realizowanymi w placówkach bankowych, pocztowych lub za pośrednictwem płatności elektronicznych na podany poniżej numer konta bankowego. Jednocześnie rezygnuje się z dotychczasowej formy uiszczania opłaty skarbowej w formie gotówkowej w budynku Urzędu Gminy Mieścisko.

GMINA MIEŚCISKO

Plac Powstańców Wlkp. 13

62-290 MIEŚCISKO

Nr konta: 02 9065 0006 0030 0300 0231 0001