STANOWISKA PRACY W URZĘDZIE GMINY MIEŚCISKO

Wójt Gminy Mieścisko

Renn Przemysław – Wójt Gminy Mieścisko – (61) 4298010 – biuro nr 16

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Kędracka Alicja – Sekretarz Gminy – (61) 4298010 – biuro nr 16

Brzostowicz Agnieszka – Inspektor ds. Pracowniczych – (61) 4298034 – biuro nr 19

Czelna Mariola – Inspektor ds. Oświaty i Kultury Fizycznej – (61) 4298044 – biuro nr 4

Dudek Marta – Inspektor ds. Promocji i Kultury – (61) 4298037 – biuro nr 1

Gronowska Katarzyna – Inspektor ds. Obywatelskich – (61) 4298012 – biuro nr 2

Januchowska Jolanta – Inspektor ds. Obsługi Sekretariatu – (61) 4298010 – biuro nr 16

Kujawa Wiesława – Inspektor ds. Obsługi Organów Gminy – (61) 4298033 – biuro nr 15

Mnichowski Piotr – Inspektor ds. Informatycznych – (61) 4298010 – biuro nr 05

Urbańska Dorota – Inspektor ds. Bezpieczeństwa Publicznego – (61) 4298026 – biuro nr 5

Przyborska Maja – Robotnik Gospodarczy

Rochumska Danuta – Robotnik Gospodarczy

Referat Gospodarki Finansowej

Durak Paulina – Skarbnik Gminy – (61) 4298010 – biuro nr 12

Brzostowicz Agnieszka – Inspektor ds. Wynagrodzeń – (61) 4298034 – biuro nr 19

Jezierska Magdalena – Podinspektor ds. Sprawozdawczości i Opłat – (61) 4298020 – biuro nr 14

Kaźmierczak Anna – Inspektor ds. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych – (61) 4298018 – biuro nr 7

Klinger Arleta – Inspektor ds. Księgowości Budżetowej – (61) 4298049 – biuro nr 14

Krzyśko Dawid – Inspektor ds. Księgowości Budżetowej – (61) 4298048 – biuro nr 14

Mikulska Eliza – Podinspektor ds. Egzekucji Podatków i Opłat – (61) 4298027 – biuro nr 6

Twardowska Katarzyna – Inspektor ds. Księgowości Podatkowej – (61) 4298039 – biuro nr 6

Referat Inwestycji i Infrastruktury

Walkowiak Magdalena – Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury – (61) 4298019 – biuro nr 8

Strzelecki Jakub – Inspektor ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Infrastruktury – (61) 4298030 – biuro nr 9

Hendrzyk-Majewski Aleksander – Inspektor ds. Zasobów Komunalnych – (61) 4298038 – biuro nr 10

Kaczmarek Daria – Podinspektor ds. Dróg, Transportu i Gospodarki Wodno-Ściekowej – (61) 4298014 – biuro nr 11

Rakocy Krystian – Podinspektor ds. Gospodarki Przestrzennej – (61) 4298015 – biuro nr 11

Woźniak Agnieszka – Inspektor ds. Mieszkaniowych Zasobów Komunalnych – (61) 4298045 – biuro nr 09

Referat Ochrony Środowiska

Włodarczak Natalia – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – (61) 4298010 – biuro nr 04

Starzemska Justyna – Inspektor ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa – (61) 4298010 – biuro nr 03

Kuśnierkiewicz Magdalena – Podinspektor ds. Gospodarki Odpadami – (61) 4298010 – biuro nr 02

Skrzetuszewski Jarosław – Konserwator

Urząd Stanu Cywilnego

Twardowska Anna – Kierownik USC – (61) 4298041 – biuro nr 3

Gronowska Katarzyna – Z-ca Kierownika USC – (61) 4298012 – biuro nr 2