Ogłoszenie o konsultacjach społecznych - komitet rewitalizacji

Burmistrz Mieściska Przemysław Renn zaprasza wszystkich mieszkańców, samorządowców, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców oraz instytucje zainteresowane rewitalizacją Miasta i Gminy Mieścisko do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Mieścisku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje odbędą się w terminie od 26 kwietnia do 31 maja 2024 r . i będą prowadzone w następujących formach:

1.    ZBIERANIE UWAG W POSTACI ELEKTRONICZNEJ:

Za pomocą formularza w formacie Microsoft Word dostępnego do pobrania na stronie miescisko.pl oraz  https://miescisko.bip.net.pl/ oraz przesłanie za pomocą:
- poczty elektronicznej na adres e-mail:
um@miescisko.pl

- skrytki ePUAP na adres: /2o52v2ysj6/skrytka

2. ZBIERANIE UWAG W POSTACI PAPIEROWEJ:

Za pomocą formularzy zamieszczonych do pobrania oraz wydrukowania ze strony miescisko.pl oraz https://miescisko.bip.net.pl/ .
Za pomocą formularzy w formie papierowej udostępnionych w sekretariacie Urzędu Miejskiego, Plac Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko.

Wypełnione formularze w formie papierowej można złożyć:
- drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego, Plac Powstańców Wlkp. 13,
62-290 Mieścisko,
- osobiście w godzinach pracy Urzędu, w sekretariacie Urzędu Miejskiego.

 

3. ZBIERANIE UWAG USTNYCH: 
Zbieranie uwag ustnych w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Mieścisku pod numerem telefonu 61 429 80 30 lub osobiście w pokoju nr 9 Urzędu Miejskiego w Mieścisku.

 

4. ANKIETA:
Za pomocą formularza dostępnego do pobrania na stronie miescisko.pl oraz 
https://miescisko.bip.net.pl/ oraz przesłanie za pomocą:
- poczty elektronicznej na adres e-mail: um@miescisko.pl
- skrytki ePUAP na adres: /2o52v2ysj6/skrytka.

5. SPOTKANIE KONSULTACYJNE:
Spotkanie dla mieszkańców odbędzie się w dniu 15 maja 2024 r. r. o godz. 12:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mieścisku.