Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Mieścisko

Kolorowy pasek

Deklaracja dostępności

 

Urząd Gminy Mieścisko zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://miescisko.bip.net.pl/

Data publikacji strony internetowej:  2005-03-12. Data ostatniej dużej aktualizacji:  2020-03-20.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

Strona podmiotowa BIP Urzędu Gminy Mieścisko została poddana samoocenie w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. W tym celu skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona internetowa https://miescisko.bip.net.pl/ spełnia wymagania w 100,00 %.

Elementy, które wymagają uwagi i nie spełniają dostępności to:

 • Niektóre elementy nie mają wystarczającego kontrastu kolorów [1.4.3]
 • Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
 • Niektóre dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów tekstowych lub są skanami dokumentów
 • Może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych),
 • Brak dostępności lub niepełna dostępność niektórych plików załączników w formacie PDF
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Wyłączenia

 • Na podstawie Art. 3 ust. 2 pkt 3. ustawy o dostępności cyfrowej (...) w zakresie dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych oraz arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r.
 • Na podstawie Art. 3 ust. 2 pkt 5. ustawy o dostępności cyfrowej (...) w zakresie treści będących w posiadaniu podmiotu publicznego ale które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, względnie których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony;
 • Na podstawie Art. 3 ust. 2 pkt 8. ustawy o dostępności cyfrowej (...) w zakresie treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-30.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś je do Jakuba Strzeleckiego, mailowo – strzelecki@miescisko.nowoczesnagmina.pl lub telefonicznie – 61 429 80 30.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Mieścisko, Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście. Wejście do budynku po schodach (13 stopni) na wysoki parter.
 2. Brak podjazdów dla niepełnosprawnych i windy, drzwi wejściowe w świetle 0,9m, korytarze szerokość (1,55m), klatka schodowa 1,1 m, urząd zlokalizowany na trzech poziomach (piwnica, parter i piętro), biura bez progów.
 3. Sekretariat znajduje się na I piętrze.
 4. Brak toalet dla osób z niepełnosprawnościami.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line: brak takiej informacji
 7. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: brak informacji przed wejściem do urzędu,
 8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

9.      W budynku w chwili obecnej nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Czynione są starania o zapewnienie usługi tłumacza języka migowego w ramach usługi podmiotu zewnętrznego lub osoby fizycznej.

10.  Jedno miejsce parkingowe przed urzędem (odpowiednio szerokie i oznakowane), brak krawężników w obrębie miejsca parkingowego, urząd znajduje się po drugiej stronie parkingu,

Aplikacje mobilne

Urząd nie udostępnia własnych aplikacji mobilnych.

Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej.

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij