<>

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, których członkiem jest Gmina Mieścisko:

 

Nazwa Stowarzyszenia lub Związku

Data przystąpienia

1.   Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych.

 

 

Uchwałą Rady Gminy Mieścisko Nr III/26/90
z dnia 7 września 1990r.

 

2.   Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

 

 

Uchwałą Rady Gminy Mieścisko Nr VI/43/90
z dnia 28 grudnia 1990 r.

 

3.   Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”

 

 

Uchwałą Rady Gminy Mieścisko Nr XIII/101/2000
z dnia 14 kwietnia 2000r.

 

4.   Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Uchwałą Rady Gminy Mieścisko Nr XX/147/2000
z dnia 15 grudnia 2000r.

 

5.   Stowarzyszenie „Dolina Wełna”.

 

 

Uchwałą Rady Gminy Mieścisko Nr XVII/141/2008
z dnia 17 grudnia 2008r.