W sprawie:
Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.

Data uchwały:
2020-05-27

Numer uchwały:
XX/156/20

Podjęta przez:
Rada Gminy Mieścisko

Uchwała wchodzi w życie:
2020-05-27