Mieścisko, dnia 9 października 2020r.

 

 

OGŁOSZENIE O UPRAWIE MAKU I KONOPI WŁÓKNISTYCH

 

Urząd Gminy Mieścisko informuje, że na uprawę maku i konopi włóknistych wymagane jest zezwolenie wójta Gminy.

Do tego zobowiązuje ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019r., poz. 852 ze zm.).

Rolnicy zainteresowani uprawą maku i konopi w 2021 roku proszeni są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Mieścisko do dnia 30 października 2020r.

Jednocześnie informuję , że kto uprawia mak bez wymaganego prawem zezwolenia, podlega odpowiedzialności karnej.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                               Wójt Gminy Mieścisko

                                                                                                                                                                                                                                                                 /-/ Przemysław Renn