Mieścisko, dnia 8 kwietnia 2021 roku

ZBR.271.3.2021                                                            

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postepowania pn.: „Budowa Ośrodka Zdrowia w Mieścisku

 

          Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), Zamawiający informuje, o otwarciu ofert w dniu 8 kwietnia 2021 roku, godz. 1100.

W przedmiotowym postępowaniu złożono oferty według poniższego zestawienia:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena w zł brutto

Gwarancja w miesiącach

1.

Zakład Ogólnobudowlany GRINBUD Dominika Sieszchuła

ul. Olsztyńska 17

62-200 Gniezno

5 984 189,37

120

2.

Ekspertis Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

ul. Nieszawska 1

61-021 Poznań

6 139 932,67

120

3.

Przedsiębiorstwo Budowlane „PEBEROL” Sp. z o. o. w Chodzieży

ul. Jagiellońska 26

64-800 Chodzież

7 379 654,43

120

4.

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE HENBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA

KOMANDYTOWA

ul. Wodna 3

62-270 Kłecko

5 081 877,98

120

5.

EKO ENRGIA Sp. z o. o.

ul. Dworcowa 23a

62-230 Witkowo

5 225 412,18

60

 

 

WÓJT GMINY MIEŚCISKO

mgr Przemysław Renn