Mieścisko, dnia 10 czerwca 2021 roku

ZBR.271.4.2021

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postepowania pn.: „Modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej w Mieścisku oraz rewitalizacja boisk sportowych

 

          Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), Zamawiający informuje, o otwarciu ofert w dniu 10 czerwca 2021 roku, godz. 1100.

W przedmiotowym postępowaniu złożono oferty według poniższego zestawienia:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena w zł brutto

Gwarancja w miesiącach

1.

TORAKOL Sp. z o.o.

ul. Słoneczna nr 24A,

88-200 Radziejów

853 320,57

120

2.

Mardo Sport Sp. z o.o.,

 ul. Wydmowa 10,

62-041 Puszczykowo

874 820,28

84

3.

ELSIK SP. z o.o.

ul. Kościerska 8F, 83-330 Żukowo

799 500,00

84

4.

Konsorcjum:

1.KNUZEN Zenon Przybylski Gorzewo 2G 62-291 Gołaszewo

2. P.H.U. Usługi Koparkoładowarki Instalacje WOD-KAN WALDEMAR TAŃSKI, ul. Pokoju 12, 62-290 Mieścisko

1 179 000,00

120

 

Wójt Gminy Mieścisko

/-/ mgr Przemysław Renn