W sprawie:
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mieścisko.

Data uchwały:
2023-05-17

Numer uchwały:
LXV/420/23

Podjęta przez:
Rada Gminy Mieścisko

Uchwała wchodzi w życie:
2023-05-17