nr pozycji Nazwa podmiotu wnoszącego Data złożenia Przedmiot sprawy Termin załatwienia Przebieg postępowania
1. Szulc-Euphenics p. S.A. 18.01.2024r.

Petycja o wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą zaangażowania - za pomocą dostępnych technik związanych z kształtowaniem świadomości - Młodych Wyborców w proces zbliżających się wyborów samorządowych

Treść petycji

03.04.2024

Odpowiedź na petycję

2. Szulc-Euphenics p. S.A. 02.02.2024r.

 

Petycja o o podjęcie działań zmierzających do stopniowego wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez Interesantów/Petentów/Podatników poprzez udostępnienie takiej możliwości na stronie internetowej samorządu.

Treść petycji

03.04.2024

Odpowiedź na petycję   

3.

 

Szulc-Efekt sp. z o. o.

 

26.02.2024

Petycja o Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą planowania i koordynacji zadań związanych z promocją gminy i zachęcaniem potencjalnych inwestorów do inwestycji na terenie gminy

Treśc petycji  

   
4. Szulc-Efekt sp. z o. o. 02.04.2024

Petycja o szczegółowe zapoznanie się Decydentów z cytowanym protokołem NIK o sygnaturze: LKI.430.003.2019 Nr ewid. 74/2019/P/19/072/LK oraz o zaplanowanie nabycia inteligentnych centrów informacji multimedialnej

Treśc petycji

   
5. Tomasz Kmiecik G1ANT ROBOT Sp. z o. o. 06.05.2024

Petycja:  Petycja numer 2024/01 z dnia 06 Maja 2024

Treść petycji