W sprawie:
Przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Jaworówko, gmina Mieścisko

Data uchwały:
2023-07-10

Numer uchwały:
LXVIII/429/23

Podjęta przez:
Rada Gminy Mieścisko

Uchwała wchodzi w życie:
2023-07-10